Snart går och cyklar du säkrare längs Ådals­vägen

Del av Ådalsvägen en tidig, dimmig vårdag. På bilden syns en skylt om kurvig väg och en gångbro som sträcker sig över vägen.

Från norra delen av Huskvarna sträcker sig Ådalsvägen mot Egnahem och Fagerslätt. Efterfrågan på en gång- och cykelväg utmed den krokiga vägen har varit stor under många år – och nu påbörjas arbetet för en trygg och säker möjlighet att gå eller cykla här.

Våren är här och det är dags att ta fram cykeln. Att välja cykeln ska kännas tryggt och naturligt, därför arbetar kommunen på många plan för en säkrare trafikmiljö för att underlätta för cyklister och öka cykeltrafiken. Att fler väljer cykeln bidrar dessutom till en mer hållbar stad både nu och i framtiden.

I Jönköpings kommun finns idag ungefär 340 km cykelväg. Snart finns det ett par kilometer till. Den 17 mars påbörjas byggnationen av en ny gång- och cykelväg längs Ådalsvägen i Huskvarna, som kommer sträcka sig från Floragatan i Huskvarna längs Ådalsvägen hela vägen upp till rondellen Korsvägen (Hakarpsvägen). Längs sträckan blir det ombyggnation av busshållplatser, samt ny- eller ombyggnation av passager för att du ska kunna ta dig över vägen på ett säkert sätt. Arbetet beräknas vara klart vintern 2022/2023.

Säkerheten först

Målet med den nya gång- och cykelvägen är att skapa en trygg och säker möjlighet att gå eller cykla mellan Huskvarna och Fagerslätt, och i förlängningen Lekeryd, för att främja ett mer hållbart färdsätt. Det kommer bli tryggare för boende på till exempel Stensholm, Fagerslätt och Egnahem med omnejd att ta sig till skola, jobb och fritidsaktiviteter.

– Efterfrågan på en gång- och cykelväg utmed Ådalsvägen har varit stor under många år. Det är en backig och kurvig väg med relativt mycket tung trafik, vilket gör det obehagligt att cykla i gatan idag, så där ökar vi säkerheten. Dessutom blir elcyklar och andra el-assisterande fordon allt mer vanligt är backar inte längre ett lika stort hinder som tidigare, säger Peder Lundberg, projektledare Jönköpings kommun.

Framkomlighet under byggtiden

Det kommer vara begränsad framkomlighet under hela byggtiden, vägen kommer begränsas till ett körfält där arbete pågår. Vid sprängningsarbeten kan vägen komma att stängas av under cirka tio minuter.

Vid områden med dålig sikt kan trafikljus bli aktuellt. Tanken är att kunna behålla trafiken på Ådalsvägen, men det finns alternativ via Hakarpsvägen och Juteleden – Fagerslättsvägen – Smedstorpsgatan.

Gångtrafik vid sträckor där vägsektionen är som smalast kan behövas ledas om till angränsande gator. Kollektivtrafik beräknas kunna gå som vanligt.

Läs mer om projektet och se översiktskarta här: Ådalsvägen - ny gång- och cykelväg

Se kommunens pågående vägarbeten

Vi har samlat kommunens pågående vägarbeten på gator, cykelvägar och gångvägar som kan påverka trafikanter, cyklister eller gående. Det kan till exempel vara nybyggnation av vägar, vatten- och avloppsarbete eller restaurering, som på olika sätt kan orsaka trafikstörningar eller avstängningar:

Läs mer: Vägarbeten på gator, cykelvägar och gångvägar, Jönköpings kommun

Publicerad: