Språksatsning för barn i tidig ålder

etikett

Publicerad:

sdf

Hur många ord har du i ditt ordförråd idag? Hur många hade du när du var tre? Grunden för språk och tal som läggs i tidig ålder ger förutsättningar för livslångt lärande. Jönköpings kommun går i bräschen med ett nytt språkutvecklingsprojekt och en ny språkplan för barn mellan tre och sju år.

Förmågan att kunna läsa och uttrycka sig i tal och skrift är viktiga förutsättningar för ett livslångt lärande – och ännu viktigare är att ge alla barn samma möjligheter att utveckla sitt språk. Och för att det ska fungera i praktiken behöver såväl förskola som grundskola arbeta målinriktat och långsiktigt. I höst inleder kommunen en bred satsning på språkutveckling för barn mellan tre och sju år. En ny språkplan har tagits fram och ett antal nya språkpedagoger (15 i grundskolan, åtta i förskolan) ska anställas. På agendan finns även en ny utbildning inom området i samarbete med Högskolan för lärande och kommunikation.

– Satsningen på språkutveckling är ett politiskt beslut och visar hur viktigt språket är för elevernas framgång i skolan och vidare på arbetsmarknaden, säger Kristin Benerdal, tf biträdande utbildningschef grundskolan i Jönköpings kommun.

– Vi har alltid jobbat med språk och kommunikation i förskolan och grundskolan. Nu görs en unik satsning i vår kommun, projektets främsta syfte är att stärka undervisningens kvalitet och öka utbildningens likvärdighet vad gäller alla barns och elevers språk- läs- och skrivutveckling i Jönköpings kommuns förskolor och skolor, säger Annika Ebefors biträdande utbildningschef förskolan i Jönköpings kommun.

Verktyg och stöd för alla

Språkplanen är ett verktyg och stöd för alla som arbetar i skolan och förskolan - ett dokument att utgå från, och luta sig mot i sin pedagogiska planering. Planen är en del av ett större utbildningspaket fullmatat med filmer och diskussionsunderlag med olika fokusområden: språk och tal i tidig ålder, högläsning och tillgänglighet.

De nya språkpedagogerna kommer att jobba stödjande och stöttande, både elevnära och med kompetensutveckling av kollegorna. Men även de skolor som inte anställer språkpedagoger kommer att ha språkutveckling i fokus framöver och ”arbeta med språkutveckling utifrån sina förutsättningar.”

– Språkpedagogerna kommer att placeras där de behövs bäst här och nu och sen får vi utvärdera och se hur vi ska arbeta år från år. Deras roller kommer att utvecklas efter hand men grundidén är att de ska leda tillsammans med andra kollegor så att alla kan bidra till utveckling, säger Kristin.

Projektet är inte tidsbegränsat eftersom det inte är ett projekt utan ett ständigt pågående arbete har startat under höstterminen. För att återknyta till inledningen, genom att lägga mycket tid på språk och tal i tidig ålder finns mycket att vinna. Exempelvis kan antalet ord i ett litet barns ordförråd vara avgörande för språklig utveckling långt upp i åldrarna.

– Det är väldigt stor skillnad i förutsättningar för lärande mellan barn som har 5000 ord i sitt ordförråd när de börjar skolan och de som har 9000 så det gäller att börja tidigt, säger Annica.