search
Sök
menu
Meny
Man i kavaj fotograferad i parkmiljö

Stefan Österström ny socialdirektör

Stefan Österström föreslås bli ny socialdirektör i Jönköpings kommun och beslutet tas av kommunstyrelsen den 4 juni. Han har sedan 2015 varit biträdande socialdirektör och tar över efter Karl Gudmundsson som gått i pension.

– Det känns väldigt positivt att ha fått förtroendet av den politiska ledningen att leda en så viktig verksamhet i vår kommun. Jag ser fram emot att tillsammans med så många kompetenta och engagerade medarbetare fortsätta ge en god vård, omsorg och behandling till våra kommuninvånare, säger Stefan Österström.

Omkring 5500 personer arbetar inom socialförvaltningen i Jönköpings kommun. Förvaltningen är verksam under dygnets alla timmar och jobbar med människor i alla åldrar och livssituationer - barn, ungdomar, familjer, äldre och personer med funktionshinder. Verksamheterna består av äldreomsorg, funktionshinderomsorg, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg och ensamkommande barn och unga.

– Jag är ödmjuk inför att detta är ett uppdrag som kommer att innebära stora utmaningar framöver. Det handlar om att balansera medborgarnas behov av stöd, vård och omsorg utifrån de ekonomiska förutsättningarna i kommunen. Vi står inför ökade behov av bland annat omsorg och behöver rekrytera mer personal. Samtidigt är vi inne i en högkonjunktur och det är stor efterfrågan på kunniga medarbetare på alla håll i samhället, säger Stefan Österström.

Processen för att hitta en ny socialdirektör har varit grundlig och skett i två omgångar där också en rekryteringsfirma anlitats. Slutligen föll valet på Stefan Österström som började inom socialförvaltningen redan 2008.

– I Stefan får vi en erfaren ledare med gedigen kunskap om de sociala frågorna. Han har varit med i organisationen under lång tid vilket är en stor fördel för att kunna leda och utveckla en så stor förvaltning som är så viktig för invånarna i Jönköpings kommun, säger Ilan De Basso, kommunalråd (S), med ansvar för de sociala frågorna.

Publicerad: 2019-06-07 12.08