search
Sök
menu
Meny

Studentbostäder med miljöprofil på Ekhagen

Illustration över g¨årdsmiljön i bostadsområdet.

Tekniska nämnden har beslutat om markanvisning för byggnation av 320 studentbostäder på Ekhagen.

Vid tilldelningen av markanvisningen på Ekhagen har kommunen gjort en sammanvägd bedömning av miljö/energi, gestaltning, ekonomi, genomförbarhet, tidplan samt socialt engagemang. Studentbostäderna på Ekhagen ska ha en miljöprofil med fokus på miljöfrämjande åtgärder och dagvattenhantering samt den sociala miljön för studenternas trivsel.

Det blir Laborma Interiör AB som får i uppdrag att bygga studentbostäderna del av Ekhagen 2:1 på Tallörtsbacken, strax ovanför A6 köpcentrum, i enlighet med sitt inlämnade förslag. Det kommer bli en variation av korridorsboenden, ettor och två-rumslägenheter med rimliga hyresnivåer.

Byggnad med träfasad.

Stomme och fasad helt i trä

I det förslaget som nu kommer tilldelas markanvisning har kommer husen bli passivhus med stomme och fasad helt i trä. Större sammanhängande delar av naturmarken kommer bevaras och på taket planeras för ett växthus.

– Det känns fantastiskt roligt att få skapa möjligheter för så många studenter att, i en växande studentstad som Jönköping, kunna få bostad på denna fina plats med närhet till både service och rekreation. Vi är mycket glada över att intresset för att få bygga studentbostäder varit stort och att alla aktörer på ett positivt sätt föreslagit olika lösningar för ett miljömedvetet byggande som kommunen krävt, säger Linda Helte, chef för mark- och exploatering på Jönköpings kommun.

– Laborma har presenterat en attraktiv helhetslösning med allt från god miljöprofil till bra och nytänkande gestaltning med bra anpassning till omkringliggande bebyggelse. Det ska bli kul att nu samarbeta för ett bra genomförande med denna aktör.

För markanvisningsområdet på Ekhagen pågår arbetet med detaljplan som planeras bli antagen våren 2019. Studentbostäderna beräknas vara inflyttningsklara i början av 2021

Illustration över bostadsområdet.

Illustration över byggnadernas placering på det aktuella området på Ekhagen.

Publicerad: 2018-11-14 12.58