search
Sök
menu
Meny

Suzanne om att vara god man: "en viktig del av mitt liv"

Leende kvinna med mörkt hår fäst i en tofs. 

Som god man representerar man en person som själv inte kan tillvarata sina intressen på grund av t.ex. sjukdom eller försvagat hälsotillstånd. Suzanne O’Brien har varit god man i över tolv år och har i sina uppdrag hjälpt flera människor på olika vis.

För att alla människor ska få samma rättigheter och möjligheter oavsett sin förmåga kan det finnas behov av en god man. En god man, eller ställföreträdare, representerar en person som själv inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller liknande. Suzanne O’Brien från Jönköping är en av kommunens gode män och beskriver uppdraget både som väldigt givande och ibland även utmanande.

–Det är väldigt givande och roliga uppdrag och relationen till de personer jag är god man till har bara varit positiva, man har känt sig behövd och uppskattad av både huvudmännen och anhöriga. Sen kan det såklart vara utmanande också då man ibland träffar människor som har det tufft i livet. Men det är också därför jag ville bli god man, för att hjälpa de utsatta i samhället, säger Suzanne O’Brien.

Olika uppgifter beroende på uppdrag

Exakt vad man gör som god man och hur mycket tid man lägger ner varier mellan olika uppdrag. Det kan t.ex. handla om att ansöka om ett nytt boende, hemtjänst, kontaktperson, ledsagare eller olika bidrag.

–Man ska se till att sin huvudman har det bra rent allmänt. Sen kan man även behöva hjälpa till med det ekonomiska, som att betala räkningar, samt se till att kapital förvaltas på ett tryggt sätt. Man kan också behöva hjälpa personen med att reda upp sina skulder, ansöka om skuldsanering, överklaga beslut och så vidare, fortsätter Suzanne.

En viktig, ideell insats

Som god man är man inte anställd utan det handlar om att man tar på sig ett uppdrag på ideell basis för att man vill hjälpa en medmänniska. Man får alltså ingen lön utan istället betalas ett visst arvode och kostnadsersättning ut. Uppdraget är en viktig insats för såväl den enskilde som för samhället.

–Jag har familj, jobb, tycker om att träna och umgås med vänner, men jag känner ändå att jag hinner med att vara god man. Jag känner aldrig att det är svårt att hinna med, det har blivit en viktigt del av mitt liv och vardag, avslutar Suzanne

Är du intresserad av att bli god man?

Min insats - god man

Publicerad: