Träbyn på Ekhagen vann Stadsbyggnadspriset 2022

etikett

sdf

Träbyn på Ekhagen vann årets Stadsbyggnadspris.

Något utöver det vanliga – så beskrivs årets vinnare av Stadsbyggnadspriset. Träbyn är Jönköpings första stora träbyggnadsprojekt. Juryn beskriver det som ett arkitekturhantverk och hyllar både utformning, placering och samspel med omgivningen.

Det var Esencial arkitektkontor som tillsammans med Urban Properties, Laroma Interiör och Vasaparken som fick ta emot Stadsbyggnadspriset 2022. Förutom det stora priset tog de emot diplom i klassen God arkitektur.

– Det är otroligt glädjande att detta fantastiskt roliga projekt uppmärksammas. Det är fint att våra tilltänkta idéer faktiskt genomförts och går att uppleva idag, säger Carmen Izquierdo, arkitekt på Esencial arkitektkontor.

Vinnarna beskriver att de redan i ett tidigt skede, när de tävlade om att få uppdraget, kände att det var ett vinnande koncept som de själva verkligen trodde på.

– Redan i markanvisningstävlingen kände vi att vi hade väldigt bra idéer och var sugna på att vinna den, och vi är glada att kommunen litade på oss och vågade vågade satsa på den här konstellationen. Och att vi nu får stå här och har förverkligat de här huset och får ta emot det här priset, säger Didrik Holm, partner på Urban Properties.

– Att komma med ett koncept och faktiskt lyckas genomdriva det under den tid som varit - trots covid och enorma svårigheter med leveranstider fick vi ihop bygget. Det är den visuella bilden vi hade, och som vi lyckades skapa, säger Niklas Holm, Laborma Interiör (Raspberry Cave AB).

Träbyn på Ekhagen är ett studentkvarter med 400 studentbostäder med trä som huvudsakligt byggmaterial. Här finns sociala ytor både ute och inne, en allé som binder samman byggnaderna och inte minst enligt juryn ett riktigt bra hantverk när det kommer till arkitekturen.

Byggnadsvård som lyfter och stärker gaturummet

Diplomet i klassen God byggnadsvård delades ut till Vätterbygdens byggnads AB och Arkitekthuset. Här har ny färgsättning på fasaden stärkt dess horisontella indelning och bidrar nu med ny energi på Norra Strandgatan.

alternativ text ska alltid skrivas. Beskriv bilden vad den föreställer

Abisko 8, Norra strandgatan 14, vinnare i klassen God byggnadsvård.

Finurlig förskolegård för upplevelse och nya intryck

I klassen God livsmiljö tog Jönköpings kommun och Billingham & Flygare emot diplom för gestaltningen av en ny förskolegård i Månsarp. Här har barnen fått en gård att utforska, med träskulpturer, nivåskillnader och växtliv – en gård rik på upplevelser och intryck, enligt juryns motivering.

Förskolegård med träskulpturer, grönska och närhet till skog.

Förskolegård i Månsarp, vinnare i klassen God livsmiljö.Foto: Tom Billingham

Hedersomnämnande 2022

I klassen God arkitektur finns möjlighet för stadsbyggnadsnämnden att dela ut ett hederspris till ett nominerat projekt som inte vunnit klassen, men som juryn ändå vill uppmärksamma för särskilda kvaliteter. I år beslutade stadsbyggnadsnämnden att tilldela hedersomnämnandet till Jönköpings kommun, JKPG Fastighetsutveckling och Lidl, tillsammans med arkitekterna Tengbom Jönköping och Tengbom Göteborg, för blandstadskvarteret i Skeppsbron med parkeringshus, förskola, butik och lokaler.

Del av Övertaget, blandstadskvarter med förskola, parkeringshus och butiker. På bilden syns ingång till förskola.

Skeppsbrons kvarter 4, ett blandkvarter med förskola, parkeringshus, butik och lokaler fick årets hedersomnämnande.

Tydliga kopplingar till kommunens arkitekturstrategi

Bland de 30 nominerade projekten valde juryn, bestående av politiker och tjänstepersoner från stadsbyggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret, ut 12 projekt som slutnominerades fördelat på de tre klasserna. Avgörande för pristagarna är att projekten svarar på de tre kriterierna för arkitektonisk kvalité från kommunens nya arkitekturstrategi: projektet ska ha en tydlig arkitektonisk idé, visa hur det samspelar med sin miljö och hur det bidrar till sin omgivning.

Här kan du läsa mer om Stadsbyggnadspriset och ta del av juryns motiveringar

Här kan du läsa mer och ta del av kommunens Arkitekturstrategi

Stadsbyggnadspriset i

Jönköpings kommun

Stadsbyggnadspriset delar vi ut årligen sedan 1994 till ett projekt färdigställt samma år, som bidrar till att utveckla stadsbilden i vår kommun. Nytt som samspelar med det gamla och renoveringar av äldre arkitektur, som på olika sätt bidrar till sin omgvning.

Priset är till för att främja god byggnads­vård, god arkitektur och goda livsmiljöer i Jönköpings kommun.

Relaterade artiklar