search
Sök
menu
Meny

Tyck till i medborgardialogen om Österängens utveckling

Kvinna i grönområde på Österängen.

Puck Larsson ansvarar för arbetet med planprogrammet för Österängen.

När kommunen växer är det en stor utmaning att kunna utveckla olika kommundelar och stadsdelar på ett bra sätt. Fler bostäder behövs samtidigt som platsens kvaliteter ska kunna bevaras och brister förbättras. Därför ska vi nu ta fram ett planprogram för Österängen.

– Ett planprogram beskriver hur ett område kan utvecklas med nya bostäder, verksamheter, vägar och grönområden. Det ska också beskriva vad som är värdefullt att bevara och ta till vara på, säger Puck Larsson som är planarkitekt på Jönköpings kommun och just nu projektledare för arbetet på Österängen.

Digital enkät

Arbetet inleds med en medborgardialog där boende och verksamma på Österängen får ge sina idéer och synpunkter på vad som är viktigt när ett nytt planprogram för hur Österängen kan utvecklas och växa ska tas fram.

Medborgardialogen genomförs i en digital enkät på kommunens hemsida och pågår fram till 20 december. För att fånga in många synpunkter kommer besök och dialog även genomföras i olika sammanhang på plats, utifrån vad som går att göra med hänsyn till coronaviruset.

–Vi är bland annat igång med ett arbete på Österängsskolan där en del elever kommer besvara en enkät och jobba med en rituppgift där de ska rita och förklara vad de tycker är bra på Österängen, vad de önskar skulle finnas eller vad de saknar på Österängen. Jag ser fram emot att ta del av deras tankar och se resultatet av barnens arbeten, säger Puck Larsson.

Resultatet av medborgardialogen utgör ett underlag i det fortsatta arbetet med att ta fram ett programförslag. Politikerna i stadsbyggnadsnämnden tar sedan ställning till förslaget.

Publicerad: 2020-10-28 10.00