search
Sök
menu
Meny

Uppdrag att utveckla Öxnehaga

Öxnehaga centrum och gröna ytor.

Jönköpings kommun arbetar tillsammans med boende och verksamma på Öxnehaga med hur stadsdelen ska utvecklas. Det gör vi för att de som bor här ska kunna påverka sin närmiljö så att den blir tryggare och trivsammare.

Nu har stadsbyggnadsnämnden, som ansvarar för utveckling av stadsmiljön, tagit fram en uppdragsbeskrivning som visar vad vi ska prioritera att utveckla på Öxnehaga de kommande åren. Åtgärderna har tagits fram tillsammans med de som bor och är aktiva på Öxnehaga. En del mindre insatser kommer märkas redan i sommar, andra åtgärder kommer behöva utredas mer innan vi vet om de kommer kunna genomföras.

– Att långsiktigt skapa en god och trygg livsmiljö och bra uppväxtvillkor, är viktigt när vi jobbar med att utveckla Öxnehaga. Det handlar om trygga miljöer och sammanhang, en bra skola, ett aktivt föreningsliv och att invånarna ska känna delaktighet i utvecklingen. Det handlar också om arbete och självförsörjning som det finns utmaningar med på Öxnehaga. Vi vill inte skapa några orealistiska förväntningar, men kan vi också jobba för att få fler företag och arbetsplatser i området på sikt så vore det väldigt positivt, säger Ilan de Basso (S), kommunalråd.

Åtgärder som finns med i uppdragsbeskrivningen och som vi nu kommer jobba vidare med är att:

  • skapa ett allaktivitetshus
  • verka för företagsvänligare klimat
  • utveckla aktivitets- och lekplatser
  • utveckla Bondberget
  • se över kopplingar till andra stadsdelar.

Det finns också förslag att verka för på längre sikt, som till exempel hur centrum kan utvecklas. Det kommer finnas med i det planprogram som stadsbyggnadskontoret ska ta fram. Genomgående för alla åtgärder är att skapa social hållbarhet och öka Öxnehagas attraktivitet.

Publicerad: 2020-06-15 09.31