search
Sök
menu
Meny
Sök

Vad tycker du om arkitekturen i kommunen?

Byggnad med färgglade fönsterbågar, gamla rådhuset och Munksjökajen.

Arkitektur handlar om mer än hur en byggnad eller stadsdel ser ut. Vad får du för känslor? Vad bidrar den med till stadens helhet?

I arbetet med en ny arkitekturstrategi vill vi veta vad du tycker om för byggnader och stadmiljöer eller stadsdelar och varför du gör det. En enkel medborgardialog som ändå kan visa om du uppskattar samma saker som oss eller något helt annat!

– Även om vi tror att vi vet kanske det inte är precis samma typ av byggnader och miljöer som vi på kommunen ser har ett stort värde. Dialogen om vad arkitekturen bidrar med i staden är väldigt viktig, säger Bengt Mattias Carlsson, stadsarkitekt på Jönköpings kommun.

Arkitekturstrategin ska beskriva kommunens ambition och vilja kring arkitektur och gestaltning, men den ska framförallt bli ett praktiskt dialogverktyg och ett kunskapsunderlag som ska bidra till ökad samsyn. Under hösten har flera workshops genomförts med byggaktörer och arkitektkontor för att få igång dialogen.

– Arkitektur är så mycket mer än bara utseendet på en byggnad. Det handlar bland annat om hur vi kan skapa levande stråk i staden, hur nya byggnader samspelar med äldre stadsmiljöer, hur vi bygger bra och trygga livsmiljöer som bidrar till hållbarhet och mervärden i stadsmiljön. Vi som kommun behöver vara ett föredöme, men vi kan inte åstadkomma det själva. Det handlar om samverkan med byggaktörer, arkitekter, men också med invånarna, säger Bengt.

Under nästa år är tanken att kommfullmäktige ska ta beslut om arkitekturstrategin.

Publicerad: