search
Sök
menu
Meny

Vad tycker du om att cykla i Jönköpings kommun?

Person cyklar utmed vätterstranden.

Nu genomför vi en enkätundersökning i för att undersöka nöjdheten bland vardagscyklister. Cyklar du till vardags vill vi veta vad du tycker!

Senaste vi gjorde en liknande undersökning var för fem år sedan. Vi kommer jämföra resultaten från den förra undersökningen för att se hur cyklisterna tycker att situationen har utvecklats. Mycket har hänt för cyklingen i kommunen sedan dess. Bland annat har antalet cyklister ökat kraftigt, så även kommunens budget kopplad till cykling.

– I och med ökade resurser har viktiga insatser kunnat göras så som en cykelbro i Munksjön, flera cykelöverfarter, förbättring av cykelställ och huvudcykelstråk. Frågan är om cyklisterna upplever att det blivit bättre? Säger Olle Gustafsson, projektledare för hållbart resande.

Det är vad Jönköpings kommun hoppas få svar på. Enkäten består av ett antal frågor som handlar om cyklisternas möjligheter att ta sig fram, hur de bedömer drift och underhåll, tillgången på cykelväg, cykelparkeringars standard och annat cykelrelaterat. Som avslutning ges de svarande en möjlighet att bli referenspersoner för cykling i Jönköpings kommun.

Enkäten startar den 13 maj och pågår i tre veckor fram till 2 juni. Att fylla i enkäten tar 5-10 minuter.

Svara på cykelenkäten nu!länk till annan webbplats

Publicerad: 2019-05-13 13.46