search
Sök
menu
Meny

Våga fråga, våga ta hjälp

Mår du dåligt? Eller känner du någon som inte mår bra och behöver hjälp? Du är inte ensam. Självmord är ett ämne som berör många och det är viktigt att vi pratar om det.

Under covid-19-pandemin är det många som känt sig ensamma och drabbats av viruset på olika sätt. Flera stödorganisationer har upplevt ett ökat tryck från människor som behöver hjälp. Att få prata med någon kan räcka långt.

I Sverige tar cirka 1500 personer sitt liv varje år

Självmord är ett ämne som berör många, troligtvis fler i din omgivning än vad du tror. I Sverige är det nästan sex gånger fler som tar sitt liv än som dör i trafiken. Det är nästan fyra liv om dagen. Cirka 70 procent av de som tar sitt liv är män, självmord är den vanligaste dödsorsaken för män mellan 15 och 44 år.

Våga prata om självmord

För att minska antalet självmord är det viktigt att du och de i din omgivning pratar med varandra. När du möter en person som tänker på att ta sitt liv är det naturligt att känna både maktlöshet och rädsla. Då kan det vara bra att komma ihåg att det inte är farligt att prata om självmord och att det inte ökar risken för att någon ska ta sitt liv. Att du frågar kan snarare göra det lättare för den som tänker på självmord att prata om sina känslor.

Bryt isen. Våga fråga. Våga ta hjälp.

Psykisk hälsa och suicid i fokus

Den 10 september är det den internationella suicidpreventiva dagen. En viktig dag som lanserats av Världshälsoorganisationen, WHO, för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan. Under den suicidpreventiva veckan (vecka 37) fokuserar Jönköpings kommun tillsammans med Region Jönköpings län och RäddSam-F på psykisk hälsa och suicidprevention. Filmen, i videospelaren ovan, är en del av flera insatser för att uppmärksamma självmord och hur det kan förhindras.

Flera personligheter med anknytning till Jönköping och länet i stort syns i filmen, däribland Johan Davidsson (sportchef HV71) och Dregen (artist).

Läs mer om självmordstankar

Du kan läsa mer om självmordstankar på 1177 Vårdguidens webbplats och om kommunens arbete med suicidprevention. Se länkar nedan.

Du som har självmordstankar och mår mycket dåligt eller har direkta planer på att ta sitt liv, sök vård direkt på en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112.

Porträtt på Johan Davidsson, sportchef för HV71.

Johan Davidsson, sportchef för HV71, medverkar i filmen som lanserades i samband med suicidpreventiva veckan.

Publicerad: 2020-09-09 09.49