Välkommen till ett nytt läsår!

etikett

sdf

Den 22 augusti är det skolstart i våra grundskolor och gymnasieskolor. Vi hälsar nya och befintliga elever varmt välkomna till ett nytt läsår.

Specifik information om skolstarten på våra olika grundskolor kommer att förmedlas genom respektive skola. Information om skolstarten på våra kommunala gymnasieskolor finns på respektive gymnasieskolas webbplats.

Bäckadalsgymnasiet Länk till annan webbplats.

Erik Dahlbergsgymnasiet Länk till annan webbplats.

Per Brahegymnasiet Länk till annan webbplats.

Sandagymnasiet Länk till annan webbplats.

Läsårstider

På jonkoping.se hittar du information om läsårets lov, lovdagar och studiedagar.

Läsårstider, lov och ledigheter grundskola Länk till annan webbplats.

Läsårstider, lov och ledigheter gymnasieskola Länk till annan webbplats.

Covid-19. Vad gäller?

Folkhälsomyndighetens rekommendationer är desamma som innan sommaren och gäller fortfarande. Alla har ett eget ansvar att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19.

Skydda dig med vaccination

Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19.

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter om du är sjuk och har symtom som kan bero på covid-19. Det gäller också om du har tagit ett självtest som är negativt. Exempel på symtom är halsont, snuva, feber eller hosta. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar. Den gäller även dig som är vaccinerad eller som tidigare har haft covid-19.

Barn och vuxna kan återgå till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när de har blivit friska och har gott allmäntillstånd. För förskolebarn innebär ett gott allmäntillstånd att barnet ska vara piggt, feberfritt och orka delta i förskolans normala aktiviteter. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som blivit frisk.

Särskilda rekommendationer för ovaccinerade

Om du är vuxen och inte har vaccinerat dig bör du vara särskilt försiktig. Det innebär att du bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Folkhälsomyndigheten - Information om covid-19 Länk till annan webbplats.

Jönköpings kommun - Information om covid-19 Länk till annan webbplats.

Relaterade artiklar