search
Sök
menu
Meny
Sök

Valplatsen - omvandling av stadsdel intill Österängen och Sandagymnasiet

Illustration över mindre torg och flerbostadshus i kvartersbebyggelse.

Illustration som visar hur en torgmiljö i området kan se ut. Illustration: Enter Arkitektur.

Nu har ett förslag till detaljplan för området Valplatsen mellan Österängen och Sandagymnasiet tagits fram. Det möjliggör omvandling av handelsområdet till ett blandstadsområde med cirka 650 bostäder, kontor och andra verksamheter.

Under samrådstiden har allmänheten möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter på det.

Området utgör ett av de omvandlingsområden som finns i närheten av Huskvarna centrum. Det kan förbättra kopplingarna mellan Öxnehaga, Österängen, Vättern och tågstationen i Huskvarna. Området består idag av handel, bensinstation, verksamhetslokaler och studentbostäder.

Förslaget innebär att bygga en blandstad i kvarter som är ca 60x60 meter, med byggnader som är fem våningar höga. Även några stadsradhus ska kunna byggas.

En trevlig miljö ska skapas för såväl de framtida boende, som de många studenter som befinner sig i närområdet. Till exempel genom att allmänna ytor för vila och lek, samt ett torg med möjlighet för uteserveringar.

Omvandlingen kommer att bidra till att göra området mer tillgängligt för genomgående trafik mellan norr och söder, och öst och väst. Valplatsen planeras få tre infarter för biltrafik; en från Birkagatan, en från Wadmans Linje och en eventuell tredje från Södra Apollovägen. Gång- och cykelbanor i området knyts an till kringliggande gång-och cykelbanor som är väl utbyggda. Området har även redan idag god tillgång till kollektivtrafik.

Det nya området kommer få namnet Sandaområdet.

Illustration i svartvitt som visar områdets uppdelning i sju kvarter.

Illustration över områdets bebyggelse i enlighet med förslaget till detaljplan.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 15 december 2021 – 15 februari 2022 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 08:00-17.00.

Digitalt samrådsmöte

Vi kommer ha ett webbsänt samrådsmöte den 1 februari 2022, kl. 17.30. Du kan se sändningen i din dator, mobil eller surfplatta och möjlighet finns att ta del av sändingen i efterhand under minst två veckors tid. Under det direktsända samrådsmötet har du möjlighet att ställa frågor i en chatt.

Läs mer om planen och hur du lämnar synpunkter

Publicerad: