search
Sök
menu
Meny

Varför är det så viktigt med pollinerande insekter?

Bi sitter på gul blomma.

Just nu pågår flera så kallade LONA-projekt (Lokala Naturvårdsprojekt) i kommunen som ska gynna bin och andra pollinerande insekter och på så sätt även den biologiska mångfalden. Men varför är det så viktigt?

Symbol med texten Varför? Därför! Kommunen förklarar.

–Pollinerande insekter är viktiga eftersom de till stor del bidrar till den mat vi äter genom att pollinera till exempel grödor och fruktträd. Ungefär en tredjedel av den mat vi äter kommer från växter som bin och humlor pollinerar. De är en av naturens så kallade ekosystemtjänster som gratis bidrar till nytta i naturen, säger Dag Fredriksson som är kommunekolog.

–Bina är hotade på flera sätt. Blommande ängar var ett vanligt inslag i det svenska landskapet förr i tiden men är numera sällsynt. Bekämpningsmedel och miljöförändringar slår hårt mot bin genom att många sorters blommor minskar. Det medför att bina får svårare att hitta nektar och boplatser. Därför är det viktigt att skapa miljöer och förutsättningar som gynnar dem. Oftast innebär det även att vi gynnar den biologiska mångfalden när vi skapar sådana miljöer.

Tre kommunala LONA-projekt

I ett av projekten som just nu pågår - Högre biologisk mångfald i kommunala gräsmarker - kommer vi inventera 100 potentiellt värdefulla gräsmarker och anlägga ängar på utvalda platser där gräset tidigare klippts. Syftet är att skapa en högre biologisk mångfald med mer blommande växter som bidrar till fler pollinerande insekter. Det ska också gynna arter som är ovanliga, rödlistade eller fridlysta.

I ett annat projekt – Bryn miljöer för pollinatörer – handlar om att öka antalet bryn med blommande träd och buskar mellan jordbrukslandskap och skogslandskap. På 10 platser i kommunen ska vi åtgärda bryn för att gynna pollinerande insekter och andra djur och skapa ett rikare växtliv. Brynen kommer följas upp för att vi ska läsa oss mer om denna typ av miljöer och hur de kan bidra till biologisk mångfald.

Det tredje projektet görs tillsammans med Växjö stift som har mark i vår och flera andra kommuner. Projektet går ut på att skapa gynnsamma miljöer för pollinerare så de har bra boplatser, tillgång till föda. Projektet ska också ge kunskap om vilka åtgärder som är bäst för att gynna insekterna så att Växjö stift i framtiden kan göra rätt åtgärder. I vår kommun är det i detta projekt tänkt att kombinera fysiska åtgärder med våtmarksanläggningar på Visingsö.

Publicerad: 2020-08-25 10.23