search
Sök
menu
Meny

Varför heter gatorna som de gör?

Två gatunamnsskyltar - en som det står Selma Lagerlöfsg. på och en som det står von Platensg. på.

Tjärpappsgatan, Höjdhoppsvägen, Flugebovägen och Calle stins väg. Hur har dessa gator fått sina namn? Helen Lerge är kartingenjör på stadsbyggnadskontoret. Nu har hon samlat förklaringarna till cirka 1 500 av kommunens gatunamn här på kommunens webbplats.

Varför heter gatorna som de gör Helen?

– Bakgrunden till namnvalen på våra gator och platser kan vara många. Oftast kan namnen härledas till torp, gårdar, sjöar eller berg som funnits sen långt bak i tiden. Tidigare var det också vanligt att man namngav gator efter personer, det sker alltmer sällan numera.

En av dina arbetsuppgifter är att handlägga namnsättningsärenden. Vad innebär det?

– Det betyder att jag tar fram namnförslag till nya gator, parker, platser och kvarter. När en detaljplan närmar sig antagande tittar jag på vilka nya namn som behövs. Kvartersnamnen har lantmäteriavdelningen delegation på. Namn på gator, torg och platser tar namnberedningen fram förslag på. Namnberedningen består av fyra politiker, lantmäterichefen Angelica Oscarsson är ordförande och jag är sekreterare. Vi lägger fram förslag till stadsbyggnadsnämnden som sedan beslutar om namnen.

Helst ska namnen ha historisk bakgrund. Det ska inte finnas samma eller liknande namn i kommunen. Vi tittar på gamla kartor och i historiska dokument. En del kvarter har kategorinamn, som t.ex. på en del av Ekhagen där gatorna har namn efter kryddväxter. När det blir en ny gata där spinner vi vidare på det temat. Om vi inte hittar något självklart namn kollar vi med hembygdsföreningar och kommundelsråd och de får komma med förslag.

Nu finns det en sammanställning med 1 500 namn. Är det alla gatunamn i Jönköpings kommun?

– Nej, sammanställningen får inte uppfattas som fullständig. Dokumentationen kan ständigt förbättras. Har du kunskap om namn som inte ännu kommit med här eller vill lägga till någon ytterligare information, kontakta mig gärna (se kontaktuppgifter på gatunamnssidan). Jag vill också passa på att rikta ett stort tack till de hembygdsföreningar som har hjälpt till med förklaringen till många av de namn som finns i sammanställningen.

Publicerad: 2018-03-02 10.03