search
Sök
menu
Meny
Sök

Varför jobbar kommunen med hållbart resande?

Man med cykel med Vättern i bakgrunden. Symbol på bilden med texten Varför? Därför! Kommunen förklarar.

Vi arbetar för att Jönköping ska bli en hållbar kommun för invånarna, både nu och i framtiden. Tidigare byggde man städer med bilen i fokus – men det är inte hållbart att bilåkandet växer i takt med befolkningen i städer i Jönköpings storlek.

Det finns helt enkelt inte plats för hur många bilar som helst i centrum, speciellt inte då det samtidigt blir fler gående, cyklister och ökande kollektivtrafikresande.

Det pratas oftast om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet – detta gäller även vårt resande.

Socialt hållbart resande handlar om att skapa miljöer för ett tryggt och bra resande för alla, oavsett förutsättningar. Vi vill skapa bra resmöjligheter även för den som inte har råd eller möjlighet att ta bilen. Vi vill också skapa goda livsmiljöer och levande stadskärnor med människor i fokus och inte heller låta stora vägar och parkering ta för mycket plats. Därför behöver vi planera staden som vi gör – för att förenkla för hållbara resor men också reducera köer så framkomlighet för den som verkligen måste köra förbättras. Dessutom mår vi alla bättre om vi väljer att cykla eller gå emellanåt.

Ekologiskt hållbart resande handlar om att minska miljö- luft- och klimatpåverkan som uppstår av avgaser, tillverkning och körning. Även om elbilar är ett klimatvänligare alternativ så sprider de förorenande partiklar från bildäck och vägbana och tar samma plats i staden som andra bilar.

Ekonomiskt hållbart resande handlar om att få fler att välja hållbart resande för att minska utgifter på nya bilvägar och underhåll. Om fler väljer att åka buss, cykla eller gå blir det betydligt mindre slitage på vägarna – och det är även billigare att låta bilen stå.

Det finns flera mål och styrdokument som vi följer för att vara säkra på att vi jobbar i rätt riktning. Bland annat finns 16 nationella miljömål samt Agenda 2030:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Och politikerna i vår kommun har beslutat att 43 procent av våra resor ska vara hållbara senast år 2032.

Genom att förbättra och bygga ut cykelnätet, samverka med länstrafiken och planera en stadsbild som gynnar hållbart resande lägger vi en hållbar grund för en bättre framtid, för både bilister, cyklister, bussresenärer och gångtrafikanter. Därför jobbar kommunen med hållbart resande.

Kampanj för hållbart resande

Under vecka 36-37 gör kommunen en kampanj som vi hoppas får fler att tänka till kring hur man reser i sin vardag. Kanske kan du välja cykeln någon mer dag i veckan och få frisk luft och motion på köpet?! Sedan 2015 har passagerna förbi våra cyklare i centrala Jönköping ökat med 34 % - så fler och fler upptäcker fördelarna med att cykla till jobbet, skolan och fritidsaktiviteter.

Kampanjern kommer synas på stortavlor och i sociala medier.

Publicerad: