Varför planerar vi för att bli 200 000 invånare i kommunen?

Bild över Jönköping med en symbol där det står Varför därför längst upp i högra hörnet 

Kanske har du hört att vi ska vara 200 000 invånare i kommunen år 2050? Att bli så många är inget aktivt mål utan ett faktum enligt prognosen för befolkningsökning. För att säkerställa en hållbar stadsutveckling krävs en långsiktig plan: en utbyggnadsstrategi.

Jönköpings kommun växer med cirka 1500 invånare per år. Befolkningsökning ger positiva effekter men ställer också krav. Exempelvis kommer det framöver att behövas fler bostäder, skolor och utökade transportmöjligheter.

”Utbyggnadsstrategi 200 000” handlar om att skapa förutsättningar för framtiden och ha långsiktig beredskap. Strategin ska på sikt bli en översiktsplan. Arbetet med översiktsplanen är indelad i två delar, den första delen omfattar centrala Jönköping och stadsnära kommundelar, den andra delen omfattar mindre tätorter och landsbygden.

Enligt prognos kommer cirka 200 000 invånare bo i Jönköpings kommun år 2050. Därför behöver vi ha en utbyggnadsstrategi.

Information om Utbyggnadsstrategi 200 000