search
Sök
menu
Meny

Vättergatan rustas för framtiden

Illustration över nya Vättergatan.

Under februari 2020 påbörjas ett omfattande arbete med Vättergatan i Huskvarna. Vi gräver upp gatan för ledningsarbete och bygger samtidigt en mer trivsam gatumiljö med grönska, belysning och gång- och cykelväg.

Vättergatan kommer på sikt att bli en viktig länk till det nya området, Rosendala, som planeras. Ledningar för vatten byts ut, samtidigt som skarvar på fjärrvärmeledningen förnyas. Samtidigt med detta arbete bygger vi om gatubilden med mer grönska, träd, gång- och cykelväg. Flera olika projekt ska samordnas. Det gör att gatan endast ska grävas upp en gång, vilket ger tidsvinster för den totala byggtiden och minskar påverkan på trafiken.

– Vi har påbörjat en dialog med berörda verksamheter och kommer hålla kontakten under hela byggskedet, för att vi ska kunna planera arbetet så bra och smidigt som möjligt ur deras perspektiv, säger Victoria Rohwer Bokvist, projektledare, Jönköpings kommun.

Färre parkeringar

Arbetet beräknas pågå mellan februari och december 2020. Under tiden hålls ett körfält öppet för trafik vilket kan begränsa framkomligheten. Antalet parkeringar längs gatan kommer att minska. En beläggningskontroll har gjorts av parkeringarna på gatan under dagtid på vardagar och lördagar, och enligt mätningen kommer antalet parkeringar att vara tillräckligt även efter arbetet.

– Parkeringar är en känslig fråga men vi har mätt beläggning under veckorna och den är låg. Därför är det motiverat att en del parkeringar får göra plats för en trevligare gata som kan lyfta den här delen av Huskvarna, säger Victoria Rohwer Bokvist.

Efter avlutat gräv- och ledningsarbete ska träd planteras under våren 2021 för att skapa mer grönska i stadsbilden.

Läs mer om arbetet på Vättergatan

Publicerad: 2019-10-28 08.46