search
Sök
menu
Meny

”Vi har delat med oss av vår kunskap om smittsstädning”

Kvinna med städvagn

Ur vardagen (arkivbild).

”Vi var ute väldigt tidigt och ställde om fokus på att hålla kontaktytor rena för att minska risken för smittspridning. Vi är glada att vi har kunnat bidra på riktigt och att vår organisation kunnat föregå med gott exempel.”

Sofia Backéus, driftschef på verksamhetsservice TK, var ny på jobbet när pandemin tog sitt grepp om samhället i början av 2020. På kort tid förändrades vardagen på fler än ett sätt. Samtidigt som både den egna och kollegornas oro skulle hanteras behövde de snabbt uppdatera sina kunskaper om smittspridning, och smittstädning.

– Vi var väldigt tidigt ute och började prata om smittspridning. Och redan i början av februari ställde vi om och ökade upp fokus på att rengöra kontaktytor och att städa toaletter oftare. I början hade vi chefer daglig uppföljning och gick igenom all ny information som kom och även hur dagsläget såg ut ute bland medarbetarna. Vi har fortsatt kontinuerlig uppföljning, men har gått över till att ha det en gång i veckan.

–Många medarbetare var rädda och oroliga i början, frågorna vara många och svaren inte alltid självklara. Det var en utmaning för oss chefer att försöka leda på distans och ge våra medarbetare svar på alla frågor, men också att försöka förmedla trygghet.

Olika behov av information för olika medarbetare

Det har varit tydligt att olika medarbetare behöver information genom olika kanaler. En del har t ex annat modersmål än svenska.
–Vi har arbetat hårt med att nå ut med information som alla kan ta till sig, vi har till exempel spelat in filmer på olika språk som komplement till skriftlig och muntlig information.

För att sprida kunskap bland medarbetare både inom och utanför verksamheten startade man även en smittskyddsutbildning.
–Vi gick igenom fakta om hur smitta sprids och vad man kan göra för att hindra det. Vi satte även samman en smittskyddsgrupp som håller sig uppdaterade med alla restriktioner och riktlinjer samt utbilda andra. Vi tog även fram en broschyr som beskriver våra riktlinjer för hygienstäd, denna delades ut till samtliga medarbetare och de fanns möjlighet att förmedla det till alla våra kunder som hade frågor om hur vi nu jobbade för att minska risken för smittspridning.

Hur har stämningen varit bland medarbetarna?

–Det har varit en hel del rädsla och oro såklart och i början av våren hade vi en väldigt hög sjukfrånvaro. Jag är så stolt och imponerad av hur hårt alla jobbat. Trots oro och rädsla så har alla kämpat på med beundransvärd energi och yrkesstolthet.

Frånvaron minskade framåt slutet av vårkanten och avdelningen fick en lugn sommar, då man kunde fokusera på storstädning som under "vanliga lov och ledigheter".
–Det har hela tiden varit viktigt för oss att tänka i olika framtidsscenarier och försökt ligga steget före. Allt för att säkerställa att vi klarar vårt uppdrag och orkar hålla i.

Vilka har varit de största utmaningarna genom pandemin?

–Det har varit svårt för oss att hålla avstånd, det är många människor på plats där vi ska städa och vi har även medarbetare som själva är i riskgrupper. Vi har försökt ställa om så de får städa kontor där det är lite mindre trångt än i exempelvis skolmiljöer men det har varit en utmaning. Sedan har vi erbjudit alla som vill att senare lägga sina arbetstider för att slippa jobba när det är som mest folk i lokalerna.

Hur ser du på nuläget?

–Det som är som är positivt är att vi ser att vi kunnat bidra på riktigt.
Vi har ökat kunskaperna inom vårt område och medarbetarna har fått utvecklas och lära sig en del nytt. Vi har blivit duktiga på att ställa om till digitala lösningar, och lyckats hålla effektiva möten utan att riskera att smitta varandra.

– Genom att hålla kontaktytor rena har vi kunna minska risken för smittspridning. Vi delar med oss av kunskap till alla som vill och där ser vi att det finns en efterfrågan och många har även varit tacksamma för våra hygienkit som innebär att verksamheterna själva kan hålla kontaktytor rena, även när vi inte är där.

Vad tänker du inför framtiden?

–Jag är väldigt stolt över att jobba i en organisation som är så flexibel och snabb på att ställa om. Ser fram emot att få fortsätta jobba med våra medarbetare och att få åka ut och träffa dom mer i verksamheten. Jag tror och hoppas att alla känner att just dom gör ett fantastiskt jobb och är med och bidrar till att vi kan fortsätta hålla god kvalitè, trots att vi i perioder har haft en mycket hög arbetsbelastning. Nu hoppas jag att vi kan fortsätta arbeta enligt dessa nya rutiner även när pandemin är över så att vi får hålla oss friskare även på sikt.

Det här är ett reportage i en serie om hur medarbetare i våra verksamheter påverkats och ställt om i pandemin. #coronaberättelser

Sofia framföra tavla med Coronainformation

Sofia Backéus och kollegorna ställde om snabbt när pandemin tog sitt grepp om samhället.

Publicerad: