search
Sök
menu
Meny
Kvinna med telefon

"Vi måste våga vara medmänniskor"

Socialsekreterare Charlotta Holmström delar med sig av sina råd kring oro kopplat till våld i nära relationer.

Hur skulle du beskriva läget just nu? Du nämnde att telefonen är ovanligt tyst, vad indikerar det?

– Vi har haft mindre inflöden av ärenden på sistone. Det kan ha att göra med att det är svårare för den som är våldsutsatt att söka hjälp i tider av isolering till följd av rådande pandemin. Kontakten med andra människor minskar när man inte får gå till jobbet eller till skolan. Och risk finns att den våldsutsatta inte kan söka hjälp eller ringa till oss då förövaren kanske befinner sig hemma. De här tiderna kan också göra att den utsattes sociala kontakter begränsas ytterligare. Är man redan utsatt för hot och våld ser vi hög risk att det kan bli mer och grövre, säger socialsekreterare Charlotta Holmström som arbetar inom individ- och familjeomsorgen på Jönköpings kommun.

Hur påverkar pågående samhällskris människor som lever med våld i nära relationer – utifrån ditt perspektiv?

Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. När människor blir arbetslösa påverkar det ekonomin och risken blir högre för att utsättas för våld. Risk finns att fler använder mer alkohol och mår sämre psykiskt. Och samtidigt är skolor stängda och det sociala nätverket begränsas, barn får inte träffa sina mor eller farföräldrar, som kan vara en trygghetsfaktor. Hela familjesituationen blir förändrad. När vi stänger och begränsar samhällets resurser ser vi inte dessa familjer – och många drar sig för att söka upp vården då man inte vill vara en extra belastning

Om jag själv behöver hjälp – vad ska jag göra?

– Är det akutfara ska du ringa 112. Ta hjälp av en granne eller vän. Sök upp en handläggare på socialtjänsten som kan skicka personen vidare till mottagning för våldsutsatta (MFV). Du kan även ringa kvinnofridslinjen för att få stöd och råd om vem inom kommunen du kan vända dig till. Du kan även ringa kvinno- och tjejjouren som kan stötta och slussa dig vidare.

Om jag är orolig över att någon i min närhet far illa, vad ska jag göra då?

– Tala om för personen att du oroar dig, var ett stöd och visa att du finns om personen vill ha hjälp. Ge information om att det finns professionell hjälp att få. Erbjud att följa med till socialtjänsten, ge telefonnummer till MFV, kvinnofridslinjen eller kvinno- och tjejjouren. Är det akut ska du förstås ringa 112 direkt.

Finns det något mer du vill säga till medborgarna?

– Våld är ett stort samhällsproblem. Våldsutövare använder olika former av våld såsom fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt våld. Vi behöver alla våga se, fråga och lyssna på människor i vår närhet som vi är oroliga för, våga vara medmänniska. Och sen vill jag förstås uppmana alla att sluta använda våld mot varandra och ta hand om varandra istället.

Kvinnofridslinjen når du på telefon 070-50 50 50

Läs mer om hur kommmunen arbetar kring våld i nära relationer

Publicerad: 2020-11-05 11.16