Skola med inriktning – resursskola

Här finns information om skola med inriktning, en skola med särskilt anpassad lärmiljö. I extraordinära fall kan elever söka skola med inriktning.

Jönköpings kommun har som utgångspunkt att alla elever ska mötas utifrån sina förutsättningar och behov i den vanliga grundskolan. I extraordinära fall finns det möjlighet för en elev att gå i någon av skolorna med inriktning:

 • Kommunikation
 • Autismspektrumtillstånd (AST)
 • Särskilt stöd
 • Dövhet och hörselnedsättning

I dessa skolor är lärmiljön anpassad utifrån inriktningen i varje verksamhet. Om du som vårdnadshavare anser att det är en fördel för ditt barn att vistas i en sådan miljö finns det möjlighet att ansöka om skolplacering till någon av våra skolor med inriktning.

Går eleven i en kommunal verksamhet i Jönköpings kommun kan skolans rektor ansöka om plats efter skriftligt samtycke från vårdnadshavarna.

Ansökan och intag för skola med inriktning

 • Den 20 februari är sista ansökningsdagen till skolor med inriktning kommunikation, AST och särskilt stöd för skolstart kommande läsår. Ansökan är öppen från och med den 20 november till och med den 20 februari.
 • Ansökan och intag till skola med inriktning dövhet och hörselnedsättning sker löpande under året.

Så här går ansökningsprocessen till

När du ansöker om en placering för ditt barn i en skola med inriktning sker följande steg:

 • Du som vårdnadshavare ansöker via länken nedan senast den 20 februari. Gör gärna ansökan i samråd med rektor. Till ansökan ska du bifoga dokumentation om ditt barn. Ditt barns nuvarande rektor kan hjälpa till med dokumentationen som rör elevens skolgång. Läs mer under fliken Dokumentation för att ta reda på vilken specifik dokumentation som krävs för att ansöka till just den skola som du önskar att ditt barn får en plats på.

  Här ansöker du till aktuella inriktning:
 • En central antagningsgrupp som består av elevhälsans professioner som skolläkare, skolpsykolog, specialpedagog, skolkurator och logoped bereder ansökan efter att ansökningstiden gått ut.
 • Utbildningschefen för grundskolan i Jönköpings kommun tar beslut om placering i skola med inriktning är aktuell för eleven.
 • Du som vårdnadshavare får besked kring påsk (gäller alla inriktningar utom dövhet och hörselnedsättning).

Om det inte finns plats för alla elever som söker till en specifik skola med inriktning gör antagningsgruppen ett urval. De elever som väljs ut i första hand är de som har störst behov av det särskilda stödet vid aktuell skola.

Vid frågor om skola med inriktning är du välkommen att vända dig till kontaktcenter.

Dokumentation

Skola med inriktning kommunikation

Kommunikation F-6 är en skola med inriktning kommunikation och tillhör Ljungarumsskolan F-6. Dokumentation som ska ingå i ansökan är:

Obligatoriska utredningar:

 • Utredning av elevs behov av särskilt stöd
 • Logopedutredning med diagnos språkstörning

Obligatorisk dokumentation:

 • Skolans sammanfattning av elevs stödbehov som hämtas från de utredningar som gjorts.
 • Skolans utvärdering av extra anpassningar.
 • Skolans utvärdering av åtgärdsprogram.

Valfri dokumentation:

 • Psykologutredning/bedömning
 • Skolsocial utredning
 • Medicinskt utlåtande
 • Annat

Läs mer om Kommunikation F-6, Ljungarumsskolan F-6

Skola med inriktning AST

Herrgårdsskolan är en skola med inriktning AST och tillhör Stadsgårdsskolan 7-9. Dokumentation som ska ingå i ansökan är:

Obligatoriska utredningar:

 • Utredning av elevens behov av särskilt stöd
 • NPF-utredning med diagnos autism

Obligatorisk dokumentation:

 • Skolans sammanfattning av elevens stödbehov som hämtas från de utredningar som gjorts.
 • Skolans utvärdering av extra anpassningar.
 • Skolans utvärdering av åtgärdsprogram.

Valfri dokumentation:

 • Psykologutredning/bedömning
 • Skolsocial utredning
 • Frånvaroutredning
 • Medicinskt utlåtande
 • Logopedutredning
 • Annat

Läs mer om Herrgården, Stadsgårdsskolan 7-9

Skola med inriktning särskilt stöd

Nordskogens skola är en skola med inriktning särskilt stöd, en så kallad resursskola. Skolan vänder sig till elever i åk 2–9. Dokumentation som ska ingå i ansökan är:

Obligatoriska utredningar:

 • Utredning av elevs behov av särskilt stöd
 • Skolsocial utredning.

Obligatorisk dokumentation:

 • Skolans sammanfattning av elevs stödbehov som hämtas från de utredningar som gjorts.
 • Skolans utvärdering av extra anpassningar.
 • Skolans utvärdering av åtgärdsprogram.

Valfri dokumentation:

 • Psykologutredning/bedömning
 • Frånvaroutredning
 • Medicinskt utlåtande
 • Utlåtande från socialtjänsten
 • Annat

Läs mer om Nordskogens skola åk 2-9

Skola med inriktning dövhet och hörselnedsättning F-6

Skola med inriktning dövhet och hörselnedsättning är en del av Kålgårdsskolan F-6. Dokumentation som ska ingå i ansökan är:

Obligatoriska utredningar:

 • Audiogram där hörselnedsättning framgår - audiogram behövs inte vid CI
 • Behov av tvåspråkighet (teckenspråk)

Obligatorisk dokumentation:

 • Skolans sammanfattning av elevs stödbehov som hämtas från de utredningar som gjorts (om utredningar finns).
 • Skolans utvärdering av extra anpassningar.
 • Skolans utvärdering av åtgärdsprogram (om det finns).

Valfri dokumentation:

 • Psykologutredning/bedömning
 • Logopedutredning
 • Medicinskt utlåtande
 • Annat

Läs mer om skola med inriktning dövhet och hörselnedsättning vid Kålgårdsskolan F-6

Skola med inriktning dövhet och hörselnedsättning 7-9

Skola med inriktning dövhet och hörselnedsättning årskurs 7-9 är en del av Junedalskolan. Dokumentation som ska ingå i ansökan är:

Obligatoriska utredningar:

 • Audiogram där hörselnedsättning framgår - audiogram krävs inte vid CI
 • Behov av tvåspråkighet (teckenspråk)

Obligatorisk dokumentation:

 • Skolans sammanfattning av elevs stödbehov som hämtas från de utredningar som gjorts (om utredningar finns).
 • Skolans utvärdering av extra anpassningar.
 • Skolans utvärdering av åtgärdsprogram (om det finns).

Valfri dokumentation:

 • Psykologutredning/bedömning
 • Logopedutredning
 • Medicinskt utlåtande
 • Annat

Läs mer om skola med inriktning dövhet och hörselnedsättning vid Junedalsskolan åk 7-9


Vanliga frågor och svar

Vad krävs för att ansöka?

I ansökan om placering till skola med inriktning ingår att bifoga dokumentation om barnet. Dokumentationen kan bland annat vara:

 • obligatoriska utredningar som visar elevens behov av särskilt stöd
 • obligatorisk dokumentation som visar elevens stödbehov
 • valfri dokumentation som du som vårdnadshavare önskar bifoga.

Läs mer under fliken Dokumentation ovan om vilken dokumentation som krävs för respektive skola med inriktning .

Vem erbjuds plats? Urval

Om det inte finns plats för alla elever som söker till en specifik skola med inriktning gör antagningsgruppen gör ett urval. De elever som väljs ut i första hand är de som har störst behov av det särskilda stödet vid aktuell skola.

När får jag besked?

Du som vårdnadshavare får runt påsk besked om placering. Det är viktigt att du tackar ja eller nej till erbjudandet om placering.

När kan mitt barn börja?

Start till skola med inriktning sker till kommande hösttermin. Skolstart till skola med inriktning dövhet och hörselnedsättning sker löpande under året.

Mitt barn behöver skolskjuts. Hur ansöker jag om det?

Elever som placeras i Skola med inriktning har rätt att ansöka om skolskjuts då behov finns. Ansökan görs av vårdnadshavare. Läs mer och sök skolskjuts via länken.

Skolskjuts

Senast granskad/publicerad: