Ansökan och uppsägning av plats i förskola och pedagogisk omsorg/ familjedaghem

Här hittar du information om hur du ansöker om barnomsorgsplats, säger upp platsen, om köregler, inskolning, avgifter med mera.

Ansök i god tid

För att få en plats är det viktigt att börja med ansökan, först därefter kan ditt barn bli erbjuden en plats. Ditt barn har rätt till plats från och med att barnet fyller 1 år. För att underlätta vår planering är det bra att ansöka i god tid, minst 4 månader innan ert önskade startdatum. Du kan som tidigast söka 9 månader före önskat startdatum.

Ansökan vid skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte göra ansökan via webben. I stället ber vi dig att ringa kontaktcenter. Du får då hjälp med hur du ska göra för att ansöka om förskoleplats.

Ansök till fristående förskola eller familjedaghem

Fristående förskolor och familjedaghem kan ha riktlinjer som avviker från kommunen riktlinjer. Du ansöker om plats genom att ta kontakt med aktuell fristående förskola eller familjedaghem:

Fristående förskolor

Pedagogisk omsorg, familjedaghem

Kontaktpersoner för frågor om plats

Det finns kontaktpersoner som hjälper dig i frågor som gäller placering, tider, schema och vid olika förändringar för din barnomsorg.

Kontaktpersoner för frågor om plats i förskola och pedagogisk omsorg och fritidshem

Avgifter

Avgiften för förskola/familjedaghem baseras på hushållets samlade bruttoinkomst per månad. Därför är det viktigt att du anmäler din inkomst till oss. Via länken nedan kan du läsa mer om avgiften, hur de räknas ut och var du fyller i dina inkomstuppgifter.

Avgift för förskola och pedagogisk omsorg eller familjedaghem

Köregler

Barnets födelsedatum är ködatum
Som ködatum gäller barnets födelsedatum. Om det finns äldre syskon i familjen så gäller det äldsta syskonets födelsedatum (dock endast syskon i förskoleålder).

Förtur om ni flyttar och redan har plats
Barn som flyttar till nytt bostadsområde inom kommunen och som redan har plats i förskoleverksamhet prioriteras till plats inom det nya bostadsområdet.

Förtur om dagbarnvårdare slutar eller förskolan stängs
Barn som har plats hos en dagbarnvårdare som slutar eller på en avdelning som stängs prioriteras till ny plats.

Erbjudande om plats

Målet är att ditt barn ska erbjudas plats på önskat datum. Erbjudande om plats skickas till dig via sms och e-post.  

Godkänn platsen inom en vecka
När du fått erbjudande om plats ska båda vårdnadshavarna logga in med e-legitimation eller mobilt bank-id på Barnwebben för att godkänna platsen. Där kan du även ändra inkomstuppgifter och annat. Vi vill att du svarar på erbjudandet inom en vecka. Om du inte svarar inom den tiden erbjuds platsen någon annan men du står fortfarande kvar i kön.

Om du inte får ditt förstahandsval

  • Om barnet erbjuds ditt andra eller tredjehandsalternativ inom det förskoleområde där du har ditt förstahandsalternativ och du tackar ja, försvinner de övriga alternativen.
  • Om barnet erbjuds plats inom annat förskoleområde och du tackar ja står barnet endast kvar i kö till ditt förstahandsalternativ.
  • Om du tackar nej till platsen tas anmälan bort ur kön.

Inskolning

Under inskolningen ska barnet lära sig att känna sig trygg i den nya miljön och med nya människor. Inskolningen ska vara en bra start för både ditt barn, dig själv och för dem som ska ansvara för ditt barn. Det är därför viktigt att låta inskolningen ta lite tid.

Inskolningsperioden kan variera i längd, men tar ofta 1-2 veckor. Du bör räkna med att tillbringa en hel del tid tillsammans med ditt barn på förskolan i början av inskolningen.

De två första veckorna är avgiftsfria (gäller inte vid byte av avdelning eller förskola).
 

Säga upp plats, uppehåll samt kvälls-, natt- och helgomsorg

Uppsägning av plats

När barnet inte längre behöver sin plats i förskola/familjedaghem ska platsen sägas upp. Detta ska göras 1 månad innan barnet beräknas sluta.

Avgift tas ut under uppsägningsperioden oavsett om barnet utnyttjar platsen eller inte.

Du säger upp platsen på Barnwebben.

Inloggning till Barnwebben Länk till annan webbplats.

Uppehåll

Om barnet under en period inte nyttjar sin plats, till exempel på grund av vårdnadshavares ledighet, får platsen behållas. Detta gäller dock en period om längst 2 månader. Under sommarperioden godkänns dock 3 månaders uppehåll.

Avgift tas ut under uppehållet.

Ansökan och uppsägning av kvälls-, natt- och helgomsorg

Du som arbetar obekväm arbetstid kan ansöka om kvälls-, natt- och helgomsorg. Läs mer om vem som har rätt till denna omsorg samt hur ansökan och uppsägning om plats går till.

Kvälls-, natt- och helgomsorg

Senast granskad/publicerad: