Kålgårdens förskola

Kålgårdens förskola. 

Kålgårdens förskola är stängd. Avdelning Diamanten tillhör numera Vintergatans förskola. Inom Kålgårdsprojektet kommer en ny förskola och skola att byggas.

Kålgårdsprojektet innebär att en ny förskola och skola byggs på Kålgården. Under första etappen byggs skolan och därför har Kålgårdens förskola flyttat ut för att ge plats åt skolan under byggnationen. Resursavdelningen Diamanten för barn i behov av svenskt teckenspråk är kvar i befintliga lokaler men kommer att tillhöra Vintergatans förskola under byggtiden.

Här kan du läsa mer om Kålgårdsprojektet och bygget av ny förskola och skola

Kontakta oss

Stenhuggargatan 23
553 23 JÖNKÖPING (t.o.m. 1 april 2021)


Kontaktuppgifter till förskolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Tillförordnad Rektor

Sinikka Sandberg

036-10 30 35

Biträdande rektor

Annika Nilsen

036-10 22 20

Skoladministratör

Annika Florin

036-10 67 17

Administratör

Anna-Karin Nyström

036-10 50 21

Specialpedagog

Helen Runald

036-10 39 52

Specialpedagog

Linda Dahlström

036-10 58 84

Vaktmästare

Niclas Severinsson

036-10 31 60

IT-ansvarig

Elisabet Berglund

036-10 64 13

Utvecklingsledare

Sofie Ingemalm

036-10 31 61


Senast granskad/publicerad: