Tabergs förskola

Utegården på Tabergs förskola. 

Förskolan ligger mitt i samhället, nedanför det vackra berget Taberg. Förskolan har nära till skogen och berget.

Välkommen till Tabergs förskola, belägen i tätorten Taberg ca 1,5 mil söder om Jönköping. Förskolan ligger mitt i samhället med det vackra berget Taberg i blickfånget och med närhet till natur och spännande miljöer. Förskolans lokaler ligger i etage och miljöerna på avdelningarna stödjer barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation genom att de stimulerar barnens nyfikenhet, fantasi och inspirerar till lek och utforskande.

Tabergs förskola är en av fyra förskolor som tillsammans bildar Tabergs förskoleområde. På förskolan finns 45 barn i åldrarna 1-5 år inskrivna på 3 avdelningar.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Med barnet i centrum arbetar vi utifrån barnets behov via våra ledord: Omsorg, samspel, tilltro, delaktighet och sist men inte minst glädje! Vi har ett öppet klimat mellan personal, barn och vårdnadshavare. På vår förskola känner sig både barn och vuxna trygga, och lär av varandras olikheter. Vi erbjuder barnen en planerad pedagogisk verksamhet som följer förskolans läroplan. Vårt mål är att ert barn ska mötas av en varm, glad och frikostig miljö.

Du som vårdnadshavare

Vid varje förskola ska det finnas forum för samråd med barn och vårdnadshavare (Skollagen 2010:800. 4 § 13).

Rektor har ansvar för att utveckla förskolans arbetsformer i syfte att gynna barnens inflytande samt utvecklar former för samarbete mellan vårdnadshavare och förskola

Vår målsättning är en god kommunikation och ett väl utvecklat samarbete där vårdnadshavare ges möjlighet till insyn och påverkan i verksamheten. Detta kan ske genom:

  • Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning
  • Utvecklingssamtal
  • Drop-in, föräldramöten
  • Fester och traditioner för våra familjer

Om du som vårdnadshavare har någon fråga som ni tycker borde lyftas så kontakta rektor. Tänk på att dina åsikter är viktiga.

En gång per termin kommer även en inbjudan till ett forum för samråd vid vilket ni vårdnadshavare har möjlighet att lämna synpunkter samt lyfta aktuella frågor. Detta forum är öppet för alla vårdnadshavare. Inbjudan sker via V-klass.

Avdelningar

Grodan, 1–2 år

Berguven, 3–5 år

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Kontakta oss

Tabergs förskola
Mellangatan 9
562 41 Taberg

Avdelningar

Kontaktuppgifter till förskolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Maria Klaesson

036-10 26 83

Biträdande rektor

Sussie Rajala

036-10 38 58

Ledningsresurs

Carina Johansson

036-10 38 56

Specialpedagog

Gun Johansson

036-10 38 47

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Senast granskad/publicerad: