Pedagogisk omsorg, familjedaghem efter geografiskt område

Här finns information om pedagogisk omsorg och hur familjedaghemmen är fördelade geografiskt, samt kontaktuppgifter till poollägenheter.

För dig som önskar pedagogisk omsorg för ditt barn i en mindre barngrupp i hemmiljö, erbjuder vi familjedaghem. Barngrupperna omfattar barn i åldrarna 1-12 år. Vi arbetar i nära samverkan med vårdnadshavare. Genom regelbunden gruppverksamhet får barnen också möjlighet till kontakter med andra barn och vuxna på ett stimulerande sätt.

I Jönköpings kommun arbetar ca 20 dagbarnvårdare som bedriver pedagogisk omsorg i sina hem. Enskild verksamhet/fristående familjedaghem erbjuds på enstaka platser.

Våra prioriterade områden är språket och hållbarhet.

I familjedaghem serveras hemlagad och näringsriktig mat.

Leken har stor betydelse för barnens utveckling och lärande, därför har lek och utevistelse en central plats i verksamheten.

Verksamheten utgår från Allmänna råd för pedagogisk omsorg och förskolans läroplan är vägledande. I den pedagogiska omsorgen stödjer en dagbarnvårdare aktivt barnens utveckling, lustfyllda lärande och välbefinnande.

I Jönköpings kommun finns både kommunala och fristående familjedaghem (enskild verksamhet). Geografisk förteckning över familjedaghemmen finner du via länken nedan.

Geografisk förteckning över familjedaghem i Jönköpings kommun

Allmänna råd för pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats.

Läroplan förskola Länk till annan webbplats.

Dagbarnvårdare Bankeryd och Trånghalla

I Bankeryd och Trånghalla finns idag två dagbarnvårdare som arbetar med trygghet, närhet och små grupper. Här lagar vi näringsrik och varierad kost. Tillsammans lägger vi grunden för ett livslångt lärande.

Ett par gånger i veckan har vi gemensamma aktiviteter. Vi jobbar med olika teman. Vi har även gymnastik med barnen i en gymnastiksal. Till skogen går vi för att utforska naturen och följa årstidernas skiftningar. Vi är ute i alla väder.

Poollägenhet

Tusenfotingen är vår poollägenhet. Hit är barnen välkomna när ordinarie dagbarnvårdare inte är i tjänst.

Dagbarnvårdare Barnarp

Idag finns det en dagbarnvårdare i Barnarp. Barnen vistas i en lugn, trygg och lärorik miljö. Stor del av verksamheten sker utomhus i grönområden och lekparker. Vi är ute i alla väder för lek, samlingar med mera.

Poollägenhet

Lilla My är vår poollägenhet. Här är barnen välkomna då ordinarie dagbarnvårdare inte är i tjänst.

Dagbarnvårdare Dalvik, Bymarken och Samset

I området Bymarken-Dalvik-Samset som ligger på västra sidan om Vättern finns tre dagbarnvårdare. Några gånger i veckan har vi gemensamma aktiviteter då vi träffas i vår poolägenhet eller i skogen.

Poollägenhet

Poolstjärnan är vår poollägenhet. Hit är barnen välkomna när ordinarie dagbarnvårdare inte är i tjänst.

Dagbarnvårdare Gränna

I Uppgränna och Bunnström finns våra två dagbarnvårdare.

Vi har en planerad verksamhet med mycket tid för lek och vistelse utomhus, utifrån våra mål.

Poollägenhet

Pluto i Gränna är vår poollägenhet. Hit är barnen välkomna när ordinarie dagbarnvårdare inte är i tjänst.

Dagbarnvårdare Hakarp, Lekeryd (enskild verksamhet)

I Hakarp finns två dagbarnvårdare.

Vi har gemensam verksamhet i vår poollägenhet och i skogen. Vi vill vi väcka barnens intresse och nyfikenhet för naturens kretslopp och få förståelse för olika handlingars miljöpåverkan.

Poollägenhet

Bamse, Öxnehaga är vår poollägenhet. Här är barnen välkomna när ordinarie dagbarnvårdare inte är i tjänst.

Enskild verksamhet/fristående familjedaghem i Lekeryd

Hjärtats familjedaghem. Drivs av C företaget. Länk till annan webbplats.

Dagbarnvårdare Kaxholmen

I Kaxholmen finns en dagbarnvårdare.

Vi har en planerad verksamhet med mycket tid för lek och vistelse utomhus, utifrån våra mål.

Poollägenhet

Kärnhuset är vår poollägenhet. Här är barnen välkomna när ordinarie dagbarnvårdare inte är i tjänst.

Dagbarnvårdare Tenhult och Ödestugu

Dagbarnvårdare i Tenhult och Ödestugu bildar ett gemensamt arbetslag, som samarbetar med planering av aktiviteter och teman. Vi har natursköna områden som utnyttjas flitigt av oss dagbarnvårdare. Skogen är en naturlig plats för lek, aktiviteter och utforskning.

I Ödestugu finns idag ett familjedaghem. Skogen finns direkt runt knuten.

Poollägenhet

Bergatrollet är vår poollägenhet. Här är barnen välkomna när ordinarie dagbarnvårdare inte är i tjänst.

Dagbarnvårdare Gräshagen

På Gräshagen finns en dagbarnvårdare, som ingår i Dalvik/ Samset arbetslag.

Några gånger i veckan har vi gemensamma aktiviteter utifrån våra mål då vi träffas i vår poolägenhet eller i skogen.

Poollägenhet

Poolstjärnan är vår poollägenhet. Här är barnen välkomna när ordinarie dagbarnvårdare inte är i tjänst.

Dagbarnvårdare Huskvarna, Öxnehaga och Ekhagen

I vårt arbetslag är vi fyra dagbarnvårdare. Vi har gemensam verksamhet i vår poollägenhet och i skogen. Vi vill vi väcka barnens intresse och nyfikenhet för naturens kretslopp och få förståelse för olika handlingars miljöpåverkan.

Poollägenhet

Bamse är vår poollägenhet. Här är barnen välkomna när ordinarie dagbarnvårdare inte är i tjänst.

Poollägenheter pedagogisk omsorg


Kontaktuppgifter till poollägenheter - pedagogisk omsorg

Lägenhet/område

Adress

Telefon

Bergatrollet, Tenhult

Myrstadsvägen 13

036-10 30 46

Kärnhuset, Kaxholmen

Tunnlandsvägen 13

036-10 30 11

Pluto/Gränna

Gärdesvägen 30D

036-10 36 22

Bamse, Öxnehaga

Oxhagsgatan 38

072- 574 93 67

Tusenfotingen, Bankeryd

Stationsgatan 78

036-10 71 36

Lilla My, Barnarp

Mobrovägen 1

036-10 36 09

Poolstjärnan, Jönköping

Solstickegatan 1B

036-10 77 47

Senast granskad/publicerad: