Schema och öppettider på förskola och pedagogisk omsorg, familjedaghem

Här finns information om öppettider inom förskolan och pedagogisk omsorg, vad som gäller kring ditt barns vistelsetider och schema i Vklass.

Förskolor har i regel öppet kl 07.00–18.00 varje vardag. Tiderna kan dock variera för enskilda förskolor, beroende på behovet av barnomsorg i förskoleområdet.

Inom ramen för öppettiderna anpassar våra förskolor sina öppettider efter barnens ordinarie scheman. Det är därför viktigt att du i god tid meddelar om du behöver ändra den anmälda närvarotiden.

Förskolor och pedagogisk omsorg (familjedaghem) har som längst öppet kl 06.00 – 19.00. Om du som vårdnadshavare vid enstaka tillfällen har behov av att nyttja tiden mellan kl. 18.00-19.00 behöver du meddela detta till rektor senast 14 dagar innan det aktuella datumet.

Har dina barn omsorgsbehov på tider utöver ovanstående öppettider hänvisar vi till kvälls-, natt- och helgomsorg.

Planeringsdagar då förskola och familjedaghem har stängt

Förskolan och familjedaghemmen har möjlighet att hålla stängt fyra dagar varje år för att ge personalen möjlighet till gemensam planering, utvärdering och uppföljning av verksamheten. Minst två månader i förväg ska du få information om vilka dagar verksamheten håller stängt.

Finns det behov av omsorg även en stängd dag kontaktar du rektor på förskolan/dagbarnvårdaren senast två veckor före aktuell dag.

Glöm inte att anmäla familjens inkomst på Barnwebben Om din inkomst förändras under året är det viktigt att du gör en ändring annars kan avgiften bli fel.

Läs mer om avgift för förskola och pedagogisk omsorg

Vistelsetid för allmän förskola, när du är föräldraledig, har graviditetspeng eller är arbetssökande

Följande tider gäller för ditt barns vistelsetid:

  • Allmän förskola. Alla barn i åldern 3-5 år har rätt att vara på förskolan 15 timmar i veckan under skolans läsår. Detta kallas allmän förskola och är avgiftsfritt.
  • När du är föräldraledig har äldre syskon 1-5 år rätt att vara på förskolan 15 timmar i veckan. För barn under 3 år betalar du då avgift, för barn över 3 år betalar du avgift endast om du vill lämna ditt barn på skolans lov.
  • Om du har graviditetspeng har äldre syskon 1-5 år rätt att vara på förskolan 15 timmar i veckan. För barn under 3 år betalar du då avgift, för barn över 3 år betalar du avgift endast om du vill lämna ditt barn på skolans lov.
  • Är du arbetssökande har ditt barn som är 1-5 år rätt att vara på förskolan 15 timmar i veckan. För barn under 3 år betalar du då avgift, för barn över 3 år betalar du avgift endast om du vill lämna ditt barn på skolans lov.

Vilka exakta tider som ditt barn kan vara på förskolan under veckan varierar mellan olika förskolor.

Obs! Om du redan har barnomsorg men minskar vistelsetiden för ditt barn till 15 timmar per vecka är det viktigt att du kontaktar din administratör. Detta för att din faktura ska blir rätt. Du gör själv en anmälan i Vklass om ändrade schematider.

Har ditt barn en 15-timmarsplats och du önskar plats även vid skollov ska du kontakta din administratör. Lovdagar är inte kostnadsfria, du kommer att få avgift för en hel månad. Det innebär att du till t.ex. får faktura för hela februari om du har barnomsorg under sportlovet.

Ange ditt barns schema i Vklass

Grunden för barnets schema är vårdnadshavares arbets- och studietider inklusive skälig restid. Av detta följer att ditt barn är ledig när du själv är kortvarigt ledig från arbete eller studier. För att vi ska få en bra överblick och kunna planera vår verksamhet är det viktigt att du:

  • skriver in ditt barns schema i Vklass
  • kontinuerligt uppdatera ditt barns schema i Vklass
  • skriver in planerad ledighet i Vklass
  • anmäler oplanerad frånvaro (t.ex. sjukdom) i Vklass.

Obs! En ny förskoleansökan måste göras i Barnwebben när ditt barn går upp i tid från 15 timmar! Den utökade vistelsetiden räknas som en ny placering. Ändrar du ditt barns schema så snittiden understiger 15 timmar ska du kontakta din administratör. Detta är viktigt för att din avgift ska bli rätt.

Inloggning till Vklass och Barnwebben

För att få rätt barnomsorgsavgift är det viktigt att du anmäla familjens inkomst på Barnwebben, även vid förändringar under året.

Läs mer om avgift för förskola och pedagogisk omsorg

Barnomsorg vid förälders tillfälliga ledighet eller sjukskrivning

Barnomsorg vid förälders ledighet

Om du är tillfälligt ledig eller har semester någon enstaka dag kan du komma överens med din förskola eller dagbarnvårdaren om att ditt barn ändå får utnyttja sin plats. Under din huvudsemester förutsätter vi att även barnet är ledigt.

Barnomsorg vid förälders sjukskrivning

Om du är hemma på grund av en sjukskrivning och har en barnomsorgsplats kan du lämna ditt barn som vanligt till förskolan eller familjedaghemmet.

Barnomsorg på kvällar, nätter och helger

Om du arbetar kvällar, nätter eller helger och behöver omsorg för ditt barn finns det två ställen i kommunen som erbjuder plats: Solstickans förskola och Polkagrisens förskola.

Läs mer om kvälls-, natt- och helgomsorg

Begränsade öppettider under sommaren

De kommunala förskolorna samordnar omsorgen under 4 veckor varje sommar. Utgångsläget är att vi har 10-12 förskolor öppna utifrån de behov som finns. De förskolor som är öppna bemannas av personal från våra olika förskolor.

Du som behöver omsorg för ditt barn kommer att erbjudas plats på någon av de förskolor som är öppna dessa veckor. Förskolorna som är öppna är valda utifrån sin storlek, placering, ute- och innemiljö, tillagningskök och/eller närhet till kommunikationer. Du får mer information från respektive förskola.

Planerat sommaröppet under perioden:

  • 2023: 230710-230806 v 28-31
  • 2024: 240708-240804 v 28-31

Senast granskad/publicerad: