Utbildningen börjar i förskolan

Här får du veta varför det är viktigt att ditt barn går i förskolan. Du får också information om tid och plats om du vill besöka en förskola.

Visste du att ditt barns utbildning börjar i förskolan? Här läggs grunden till ditt barns framtida lärande. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om varför det är viktigt att ditt barn går i förskolan.

Engelska: Did you know that your child’s education begins at preschool? Länk till annan webbplats.

Arabiska: هل تعلم أن تعليم طفلك يبدأ في مدرسة المرحلة التمهيدية Länk till annan webbplats.

Somaliska: Ma ogtahay in waxbarashada ilmahaaga ay ka bilaabato dugsiga xanaanada? Länk till annan webbplats.

Svenska (syntolkad version): Visste du att ditt barns utbildning börjar i förskolan? Länk till annan webbplats.

Förskolan är ett första steg till skolan

Förskolan är första steget i ditt barns utbildning och ska lägga grunden till det livslånga lärandet..

Stor vikt läggs vid barnens lek och arbetsmiljö, vilken ska vara rolig, trygg och utmana till lek och aktiviteter både inomhus och utomhus. Utbildningen ska ge utrymme för barnens egna initiativ, fantasi, kreativitet och stimulera till eget ansvar.

Forskning visar att ju större ordförråd barnet har i förskoleålder, desto bättre förutsättningar har barnet att lyckas i skolan. Det som ditt barn lär sig i förskolan kan påverka skolresultaten ända upp till gymnasiet.

Förskolan styrs av skollagen och läroplanen.

Tillsammans med dig som vårdnadshavare, i ett nära och förtroendefullt samarbete, skapar vi de bästa förutsättningar föra att ditt barn ska utvecklas rikt och mångsidigt.

I kommunen finns både kommunala och fristående förskolor.

Tillsammans skapar vi lärglädje

I förskolan får ditt barn bland annat möjlighet att utveckla det svenska språket tillsammans med förskollärare och andra barn. Under lekfulla former får ditt barn lära sig nya ord, diskutera och berätta.

Förskolan är också en plats för att leka, sjunga, dansa, skapa, lära sig om djur och natur, matematik och andra saker som är viktiga för ditt barns utveckling.

Allmän förskola

Förskolan är kostnadsfri 15 timmar per vecka från och med augusti det år ditt barn fyller 3 år. Du får själv önska vilken förskola ditt barn ska gå på.

Allmän förskola

Alla barn erbjuds plats i allmän förskola tre timmar per dag, från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Det gäller alla barn, oavsett föräldrarnas sysselsättning och familjens situation i övrigt.

Den allmänna förskolan följer skolans läsårstider och lov och är avgiftsfri. Även barn som är inskrivna i andra verksamheter än förskolan, till exempel pedagogisk omsorg, erbjuds allmän förskola.

Vilka exakta tider som ditt barn kan vara på förskolan under veckan varierar mellan olika förskolor men maxtiden är 525 timmar per år. Den allmänna förskolan är inte en egen verksamhetsform utan barnet går i förskolans ordinarie verksamhet.

Ditt barn erbjuds i första hand plats på en förskola nära ditt hem. Om du önskar plats på annan förskola försöker vi tillgodose ditt önskemål i största möjliga utsträckning.

Om ditt barn redan har plats i förskola behöver du inte göra en särskild ansökan till allmän förskola. Du får automatiskt den lägre avgiften från höstterminen det år barnet fyller tre år.

Om ditt barn inte har en plats i förskola ska du göra en anmälan senast 31 mars. Du gör anmälan via Barnwebben.

Allmän förskola upphör när barnet börjar förskoleklass.

Vill du veta mer om allmän förskola? Här hittar du kontaktuppgifter till olika förskoleområden

Erbjudande om plats för bättre språkutveckling i svenska

De barn som är födda utomlands och har vistats i Sverige i högst fem år eller som har vårdnadshavare som är bosatta i Sverige sedan högst fem år och är födda utomlands ska erbjudas en plats i förskolan utan att vårdnadshavarna har anmält önskemål om plats.

Enligt Skollagen 8 kap ska barn hösten det år de fyller tre år erbjudas en plats i förskolan för bättre språkutveckling i svenska. Ett nytt erbjudande om plats kommer lämnas inför varje höst barnet inte har en plats på förskolan. Erbjudande kommer lämnas fram till det år barnet fyller fem år.

Kommunen ska hålla platsen reserverad för barnet till och med en månad efter det datum då barnet tidigast kan tas emot. Kommunens skyldighet att hålla platsen reserverad upphör om barnet inte börjar i verksamheten inom den angivna tiden eller det framgår på något annat sätt att det inte finns önskemål om den erbjudna platsen.

Bildspel om förskolans betydelse för ditt barns framtida lärande

Förskolans grund utgår från skollagen, förskolans läroplan och barnkonventionen. I läroplanen står bland annat att "Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt”.

Ett viktigt arbete i förskolan är att se till att varje barn ska få möjlighet att utveckla sitt talspråk, få lära sig nya ord, diskutera och berätta. Ju större ordförråd barnet har i förskoleålder, desto bättre förutsättningar har barnet att lyckas i skolan och med sin framtida utbildning.

Klicka på länken nedan så får du veta mer om förskolan! Observera att det kan ta en liten stund innan bildspelet går igång!

Ditt barns utbildning börjar i förskolan, bildspel

Funderar du på att ditt barn ska börja förskolan?

Har du frågor, funderingar eller vill boka in ett studiebesök på en förskola är du välkommen att kontakta oss! Vi vill gärna träffa dig och berätta mer om hur förskolan kan bidra till ditt barns utveckling och lärande. Kontakta oss för tid och plats.

Helen Persson
Förskollärare

Telefon: 036-10 81 63

E-post: helene.persson@jonkoping.se

Soha El Ayneine
Förskollärare (svenska, arabiska)

Telefon: 072-520 39 54

E-post: soha.el-ayneine@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: