Egnahemsskolan F-3

Här finns information om Egnahemsskolan, en F-3 skola belägen på Huskvarnas höjder. På skolan går cirka 170 elever.

På Egnahemskolan går det elever från förskoleklass till årskurs 3. Här arbetar förskollärare, fritidspedagoger och lärare tillsammans med övrig personal för att skapa en helhetssyn på elevens hela skoldag. 

Fritidshemmen ligger integrerad i skolans lokaler och består av två avdelningar, Kometen och Regnbågen. Vi har nära till skog och natur vilket vi försöker utnyttja så mycket som möjligt.Vår gemensamma symbol Rötter och vingar finns som konstverk på skolans gavel, skapat av Otto Samuelsson.

Egnahemsskolan är en del av Hakarps skolområde, som är en av kommunen största skolområden. Till skolområdet hör också Stensholmsskolan och Fagerslättsskolan.

Så arbetar vi

Utbildningen i grundskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla elever. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov där utveckling och lärande bildar en helhet. Undervisning innebär att stimulera och utmana eleven med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en grundskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Inflytande och samarbete

Elever


Vårdnadshavare


Fritidshem på Egnahemsskolan

På Egnahemsskolan finns två fritidsavdelningar med ca 160. Vi håller till i samma lokaler som förskoleklassen använder under förmiddagarna.

 • Kometen, förskoleklass och årskurs 1-3
 • Regnbågen, förskoleklass och årskurs 1-3

Vi strävar mot att:

 • alla barn ska känna sig trygga i både kompis- och vuxenrelationer
 • alla barn får vara sig själva och utveckla och träna sin sociala förmåga
 • alla barn bör lära sig att ta ansvar för sina handlingar och därmed få mer inflytande i verksamheten.

Se fritidshemmens kontaktuppgifter under Kontakta oss.

Fritidshem, Jönköpings kommun

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i skolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barn och ungdomar kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och orka med skoldagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barn- och ungdomsåren som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra skolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barn och ungdomars behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten

Läs mer om måltider i förskola och skola

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I skolans samlade elevhälsa finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.
I skolans elevhälsoteam kan även andra elevstödjande professioner ingå.

Kontaktuppgifter till skolans elevhälsoteam hittar du under fliken Kontakta oss.

Läs mer om Elevhälsa och trygghet

I Egnahemsskolans elevhälsoteam ingår:

 • rektor
 • biträdande rektor
 • specialpedagog
 • speciallärare
 • skolsköterska
 • kurator

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom grundskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Läsårstider och viktiga datum

Information om läsårstider, skollov samt studiedagar för grundskola och anpassad grundskola hittar du här:

Läsårstider, lov, studiedagar och ledigheter i grundskolan och anpassad grundskola

Nationella prov

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50, samt en period på vårterminen. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats.

Nationella prov, Skolverket Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Besöksadress:
Egnahemsskolan
Hagagatan 9
561 35 Huskvarna

Postadress:
Egnahemsskolan
Jönköpings kommun
551 89 Jönköping

Sjukfrånvaro och ledighet

Frånvaroanmälan görs i Vklass eller via telefon 036-10 28 00

Fritidshem

Kontaktuppgifter till skolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Frida Hallin

036-10 36 27

Biträdande rektor

Ingela Lorin

036-10 23 70

Speciallärare

Helena Gunnarsson

036-10 67 39

Speciallärare

Lena Selmqvist

036-10 37 80

Skolkurator

Theresa Hellberg

036-10 69 75

Skolsköterska

Johanna Berggren

036-10 74 70

Vaktmästare

Dan Stjerneklev

036-10 74 97

Kökschef

Vasa Ostrovac

036-10 55 81

Personalrum


036-10 64 99Senast granskad/publicerad: