Gräshagsskolan F-6

Gräshagsskolan framsida.

Här finns information om Gräshagsskolan, en F-6 skola i sydvästra delen av Jönköping, med närhet till naturen. På skolan går cirka 200 elever.

På Gräshagsskolan går elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi har också ett fritidshem med avdelningarna Sörgården och Norrgården.

Skolan ligger nära Odensberg, ett skogsområde som vi besöker och använder oss av året om för både lärande och lek.

Så arbetar vi

Utbildningen i grundskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla elever. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov där utveckling och lärande bildar en helhet. Undervisning innebär att stimulera och utmana eleven med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en grundskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

På Gräshagsskolan arbetar totalt cirka 30 vuxna i skola och på fritidshem. Vi jobbar i tre arbetslag med legitimerade lärare och pedagoger med olika kompetenser som bidrar till varje barns lärande och utveckling. Vår vision är att alla barn och vuxna ska ha en god arbetsmiljö som främjar lärande, utveckling samt skapar lust, glädje och värme.

Arbetslag 1: Sörgårdens förskoleklass och årskurs 1.

Arbetslag 2: Årskurs 2 och 3 tillsammans med Norrgårdens fritidshem.

Arbetslag 3: Årskurs 4, 5 och 6.

Inflytande och samarbete

Elever

Vårdnadshavare

Fritidshem på Gräshagsskolan

Gräshagsskolans fritidshem har två avdelningar: Sörgården och Norrgården. Sammanlagt är cirka 100 elever inskrivna på fritidshemmet.

Fritidshemmet har öppet kl 6–18. Elever som kommer till vårt morgonfritids har möjlighet att äta frukost som serveras kl 7.30.

Sörgården, förskoleklass och årskurs 1

Norrgården, årskurs 2-6

Se fritidshemmens kontaktuppgifter under Kontakta oss.

Fritidshem, Jönköpings kommun

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i skolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barn och ungdomar kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och orka med skoldagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barn- och ungdomsåren som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra skolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barn och ungdomars behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten

Läs mer om måltider i förskola och skola

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I skolans samlade elevhälsa finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.
I skolans elevhälsoteam kan även andra elevstödjande professioner ingå.

Kontaktuppgifter till skolans elevhälsoteam hittar du under fliken Kontakta oss.

Läs mer om Elevhälsa och trygghet

I Gräshagsskolans elevhälsoteam ingår:

  • rektor
  • specialpedagog
  • speciallärare
  • skolsköterska
  • kurator

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom grundskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Läsårstider och viktiga datum

Information om läsårstider, skollov samt studiedagar för grundskola och anpassad grundskola hittar du här:

Läsårstider, lov, studiedagar och ledigheter i grundskolan och anpassad grundskola

Nationella prov

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50, samt en period på vårterminen. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats.

Nationella prov, Skolverket Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Gräshagsskolan
Lovisagatan 45
554 72 Jönköping

Sjukfrånvaro och ledighet

Frånvaroanmälan görs i Vklass eller via telefon, 036-10 28 00

Fritidshem

Kontaktuppgifter Gräshagsskolan

Titel

Namn och e-post

Telefonnummer

Rektor

Angelica Swenlert

036-10 66 84

Skoladministratör

vakant

036-10 28 27

Specialpedagog

Birgitta Hultgren

036-10 39 09

Vaktmästare

Gerhard Johansson

036-10 63 87

Skolsköterska

Ellinor Magnusson

0703-98 61 27

Skolkök

Pernilla Götesson

036-10 63 85

Kurator

Emelie Paulsson

036-10 27 54

Personalrum

Senast granskad/publicerad: