Hisingstorpsskolan F-6

Här finns information om Hisingstorpsskolan, en F-6 skola som ligger naturskönt på de västra höjderna i Jönköping. På skola går cirka 450 elever.

På vår skola strävar vi efter att det ska vara meningsfullt, roligt och utmanande. Här möts olika erfarenheter och kunskaper i ett tryggt och tillåtande klimat.

Det finns en medveten strävan efter att barnen tillägnar sig goda baskunskaper, demokratiska värderingar, samarbetsförmåga och självständigt tänkande.

Vi har ca 450 elever — från förskoleklass upp t.o.m. Åk 6.

Skolan är uppdelad i 7 åldershomogena arbetslag som arbetar med flexibla undervisningsgrupper inom varje arbetslag och två arbetsenheter åk 1-3 och åk 4-6. Arbetslagen består av lärare och fritidspedagoger.

Skolan har 250 elever som är inskrivna på våra fritidshem. Fritidsklubben för de äldre eleverna finns i hyrda lokaler på Fjällstugan. (3-6)

På vår skola strävar vi efter att det ska vara meningsfullt, roligt och utmanande. Här möts olika erfarenheter och kunskaper i ett tryggt och tillåtande klimat.

Vi värnar om att ha ett gott och nära samarbete med föräldrarna vilket ger oss goda förutsättningar att nå våra mål.

Utomhusmiljön har naturliga förutsättningar som stimulerar till lek och kreativitet.

Hisingstorpsskolans fritidshem

På Hisingstorpsskolan har vi 4 fritidshemsavdelningar med cirka 250 barn inskrivna. Vi har en gemensam arbetsplan för fritidshemmen på Hisingstorpsskolan.

Förskoleklassens fritidsavdelning är vår öppnings- och stängningsavdelning. Den har öppet kl. 06.00-18.00 om vi inte har kommit överens om något annat.

Hisingstorpsskolans elevhälsoteam

Elevhälsans uppdrag är att främja hälsa, att stödja elevernas utveckling mot målen och att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för eleverna.

I detta ingår även att förebygga ohälsa och att uppmärksamma och utreda orsaker som kan utgöra hinder för lärande och utveckling.

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser i samverkan.

Elevhälsoteamet på Hisingstorpsskolan består av

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Linda Landén

036-10 70 92

Biträdande rektor

Jeanette Karlsson

036-10 68 84

Kurator

Sara Gärdelöv

036-10 27 51

Specialpedagog

Cecilia Rydberg

036-10 28 57

Skolsköterska

Maria Myrholm

036-10 61 74

Speciallärare 4-6

Kristina Haage Ekelund


Speciallärare fsk-3 (Hi)

Nahide Zogai


Speciallärare fsk-3 (Vä)

Therese Alfheim


Dessutom ingår skolläkare (bokas via skolsköterskan) och psykolog, som deltar vid behov.

pdf: Vinterkräksjukan Pdf, 36.4 kB, öppnas i nytt fönster.

pdf: Huvudlus Pdf, 28 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Adress
Valhallavägen 36
554 47 Jönköping

Kontaktuppgifter till skolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Linda Landén

036-10 70 92

Biträdande rektor

Jeanette Karlsson

036-10 68 84

Skoladministratör

Harriet Holstein

036-10 66 19

Vaktmästare

Krister Green

036-10 61 73

Vaktmästare

Jörgen Heinhagen

036-10 77 42

Skolsköterska

Maria Myrholm

036-10 61 74

Skolläkare

Maria Lind

skolläkartid bokas genom skolsköterskan

Kurator

Sara Gärdelöv

036-10 27 51

Specialpedagog

Cecilia Rydberg

036-10 28 57

Kökschef

Johan Öhlin

0725-93 02 66

  • Anmäla sjukdom, Vklass, 036-10 28 00

Fritidshem

Senast granskad/publicerad: