Lekerydsskolan F-6

Skolbyggnad i bakgrunden, rött tegel och vit träfasad. På gaveln står Lekerydsskolan. I förgrunden ett staket, gräsmatta och ett stor träd.

Välkommen till Lekerydsskolans F-6 skola i östra delen av kommunen. Läget nära naturen är en stor tillgång i verksamheten. Vår vision är att alla barn och vuxna ska ha en trygg miljö som främjar utveckling och lärande.

Lekerydsskolan består av två byggnader. I huvudbyggnaden finns rektorsexpeditionen, skolsköterskans expedition, personalrum, trä och metallslöjd, textilslöjd, idrottssal, klassrum samt skolmatsalen ”Restaurang Hungerakuten”. I den andra byggnaden hittar du klassrum och våra fritidshem.

Just nu är vi i ett utbyggnadsskede, vilket gör att vi använder temporära lokaler i anslutning till skolan för våra elever i åk 1.

På Lekerydsskolan går elever från förskoleklass – åk 6. I de flesta årskurserna finns det två klasser. Skolan inrymmer även fritidshem: Delfinen, Skattkistan, Krabban röd och Krabban blå.


Kontakta oss

Lekerydsskolan
Bastavägen 2
561 95 Lekeryd

Kontaktuppgifter

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Gabriella Gustafsson

036- 10 39 74

0722-00 65 29

Biträdande rektor

Kajsa Sjödell

036-10 28 03

0725-98 90 06

Skolsköterska

Anna-Karin Vernersson

036-10 26 30

Specialpedagog

Pär Klänge

036-10 24 18

Specialpedagog

Eva Mild

0736-65 60 15

Skolvaktmästare

Tomas Johansson

036-10 39 40

Personalrum


036-10 39 97

Fritidshem

Senast granskad/publicerad: