Oxhagsskolan F-1

Oxhagsskolan ligger i bostadsområdet Öxnehaga i Huskvarna, med en fantastisk natur och utsikt över Vättern. På Oxhagsskolan finns även fritidshem.

På Oxhagsskolan finns förskoleklasser, årskurs 1 samt fritidshem med två avdelningar. Skolan är belägen i nedre delen av Öxnehaga med närhet till Öxnegården. Oxhagsskolan har fina lokaler med ett eget bibliotek och barnen har tillgång till idrottshall och en motorikbana.

Välkommen att besöka oss!

Så arbetar vi

Utbildningen i grundskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla elever. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov där utveckling och lärande bildar en helhet. Undervisning innebär att stimulera och utmana eleven med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en grundskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

På Oxhagsskolan arbetar pedagogerna i arbetslag och här arbetar även specialpedagoger, speciallärare, skolsköterska, kurator, vaktmästare, skolassistent och elevassistenter samt ledningsteam med rektor och biträdande rektor.

Alla elever skall vara trygga i förskoleklass, fritidshem och skola. Därför finns det lagar som skyddar barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkningar. (Diskrimineringslagen och skollagen).

Enligt lag skall varje verksamhet upprätta planer som beskriver arbetet – en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling. Vill du läsa mer om Öxnehagaskolans likabehandlingsplan, kontakta Kajsa Johansson, rektor.

Kunskap – trygghet – framtidstro. I framtiden kommer hela världen att vara våra barns arbetsfält. Vad kan då vara bättre än att börja förbereda sig redan som sexåring?

På vår skola finns ca 30 olika nationaliteter och lika många språk representerade. Här arbetar barn med olika språk, nationaliteter och religioner sida vid sida. Vi vill hjälpa våra elever att blir språkmedvetna, toleranta, goda konfliktlösare och duktiga på att samarbeta.

Elever och lärare på Oxhagsskolan ska känna sig stolta över sin skola. Trygghet och en vi-känsla med kamrater och lärare är grund till utveckling och lärande.

Inflytande och samarbete

Elever:

Vårdnadshavare:

Oxhagsskolans fritidshem

Oxhagsskolans fritidshem består av två avdelningar:

 • Nasa förskoleklass
 • Castor årskurs 1

Fritidshemmet har öppet kl 6-18.

Elever som kommer till morgonfritids har möjlighet att äta frukost som serveras kl 7.30. Vi erbjuder mellanmål och frukt varje dag, för tider kontakta avdelningen.

Se fritidshemmens kontaktuppgifter under Kontakta oss.

Fritidshem i Jönköpings kommun Länk till annan webbplats.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i skolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barn och ungdomar kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och orka med skoldagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barn- och ungdomsåren som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra skolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barn och ungdomars behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten

Läs mer om måltider i förskola och skola

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I skolans samlade elevhälsa finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.
I skolans elevhälsoteam kan även andra elevstödjande professioner ingå.

Kontaktuppgifter till skolans elevhälsoteam hittar du under fliken Kontakta oss.

Läs mer om Elevhälsa och trygghet

I Oxhagsskolans elevhälsoteam ingår:

 • rektor
 • biträdande rektor
 • skolsköterska
 • kurator
 • specialpedagog
 • skolsocionom

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom grundskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Oxhagsskolan är en VFU-skola. Vi samarbetar med Jönköping University och tar emot lärarstudenter i alla verksamheter.

Läsårstider och viktiga datum

Information om läsårstider, skollov samt studiedagar för grundskola och anpassad grundskola hittar du här:

Läsårstider, lov, studiedagar och ledigheter i grundskolan och anpassad grundskola

Nationella prov

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50, samt en period på vårterminen. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats.

Nationella prov, Skolverket Länk till annan webbplats.

Studiedagar 2023/2024

 • 21 september – fritids öppet
 • 22 november – fritids stängt
 • 8 januari - fritids stängt
 • 5 mars - fritids stängt
 • 20 maj - fritids stängt

Kontakta oss

Oxhagsskolan
Oxhagsgatan 161
561 50 Huskvarna

Sjukfrånvaro och ledighet

Frånvaroanmälan görs i Vklass eller via telefon 036-10 28 00

Fritidshem

Kontaktuppgifter till skolan

Titel/plats

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Kajsa Johansson

036-10 37 73

Biträdande rektor

Karin Swenning

036-10 54 46

Administratör

Lina Shafik Dinkha

036-10 68 39

Skolsköterska

Eva Matthiasson

036-10 66 57

Kurator

Pernilla Löfsved Franklin

036-10 23 82

Specialpedagog

Lotta Nyman

036-10 66 54

Skolsocionom

Erika Jonsson

036-10 31 29

Skolkök

Madeleine Häggblad

036-10 55 86

Vaktmästare

Peter Wennblom

036-10 66 53
Senast granskad/publicerad: