Sanda anpassad grundskola åk 7-9

Här finns information om Sanda anpassad grundskola, en 7-9 skola som ligger i södra delen av Huskvarna med utsikt över Vättern.

Sanda anpassad grundskola ligger i samma byggnader som Sanda utbildningscentrum där det finns anpassad gymnasieskola, gymnasieskola och idrottshögstadium 7–9. På Sanda anpassade grundskola går 27 elever.

Våra lokaler är anpassade efter elevernas olika behov och förutsättningar och vi har en härlig utemiljö.

Så arbetar vi

Utbildningen i anpassad grundskola ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla elever. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov där utveckling och lärande bildar en helhet. Undervisning innebär att stimulera och utmana eleven med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en anpassad grundskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Gemenskap, engagemang och nytänkande

På Sanda anpassad grundskola arbetar vi utifrån att varje enskild elev ska känna sig trygg och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Rörelseglädje och utevistelse genomsyrar vår verksamhet och all personal använder alternativ kommunikation, såsom TAKK och bildstöd.

Vår kunniga och målmedvetna personal tar tillvara varandras erfarenheter genom samarbete mellan klasserna och utvecklar undervisningen utifrån Lesson study som modell. Digitala verktyg används i stor utsträckning i undervisningen och varje elev har tillgång till en egen Ipad under tiden hos oss.

Inflytande och samarbete

Elever: På Sanda anpassad grundskola får du möjlighet att påverka din skolgång och utvecklas i din egen takt. Engagerad personal vägleder dig med trygg hand så du får pröva dina egna tankar och idéer i många vardagliga val. Som elev har du också möjlighet att påverka genom klassråd och elevråd.

Vårdnadshavare: På Sanda anpassad grundskola kan du lita på vår professionella personal. De är välutbildade och väl förtrogna med sitt uppdrag. De arbetar varje dag för ditt barns bästa!

Som vårdnadshavare blir du inbjuden till personliga utvecklingssamtal tillsammans med ditt barn och du erbjuds också att delta vid föräldramöten. Du har möjlighet till inflytande genom direktkontakt med ansvarig personal.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i skolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barn och ungdomar kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och orka med skoldagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barn- och ungdomsåren som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra skolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barn och ungdomars behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten

Läs mer om måltider i förskola och skola Länk till annan webbplats.

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I skolans samlade elevhälsa finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.
I skolans elevhälsoteam kan även andra elevstödjande professioner ingå.

Kontaktuppgifter till skolans elevhälsoteam hittar du under fliken Kontakta oss.

Elevhälsa och trygghet i skola Länk till annan webbplats.

Elevhälsoteam för Sanda anpassad grundskola består av:

 • rektor
 • biträdande rektor
 • skolsköterska
 • kurator
 • specialpedagog

Kopplat till vårt elevhälsoteam finns även skolpsykolog och skolläkare.

Läsårstider och viktiga datum

Läsårstider 2023/2024

 • Höstterminen 2023: 21 augusti-21 december
 • Vårterminen 2024: 8 januari-14 juni

Lovdagar 2023/2024

 • Höstlov: Vecka 44
 • Sportlov: Vecka 7
 • Påsklov: Vecka 14
 • Lovdagar: 10 maj, 7 juni

Sanda anpassad grundskola studiefria dagar läsåret 2023/2024

 • 21 september (Korttidstillsyn för anpassad skola är öppen)
 • 22 november (Obs! Korttidstillsyn för anpassad skola är stängd)
 • 8 januari (Korttidstillsyn för anpassad skola är öppen)
 • 5 mars (Obs! Korttidstillsyn för anpassad skola är stängd)
 • 20 maj (Korttidstillsyn för anpassad skola är öppen)

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Lediga jobb, Jönköpings kommun Länk till annan webbplats.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Sanda anpassad grundskola 7-9
Birkagatan 42
561 33 Huskvarna

Sjukfrånvaro och ledighet

Frånvaroanmälan görs i Vklass eller via telefon, 036-10 28 00

Korttidstillsyn

 • Telefon 036-10 52 58
Kontaktuppgifter

Titel

Namn och e-post

Telefon

Tillförordnad rektor

Therese Bergman

036-10 79 85

Tillförordnad biträdande rektor

Therese Dahl

036-10 25 05

Specialpedagog

Pernilla Malmqvist

036-10 36 49

Lärare mot fritidshem

Bo Pettersson

Sofia Evans

Petter Mähler

036-10 26 15


Kökschef

Fatima Abbas

036-10 57 36

Vaktmästare

Stig Winberg

036-10 61 77

Skolexpedition

Elisabeth Wiktorsson

036-10 23 44

7-9 A


036-10 66 06

7-9 B


036-10 66 89

7-9 C


036-10 72 67

7-9 D


036-10 65 05

7-9 E


036-10 37 40

Senast granskad/publicerad: