Taheskolan F-6

Taheskolans entré sedd utifrån. 

Taheskolan ingår i skolenheten Månsarp och Tahe skolområde. Här finns behörig, engagerad och erfaren personal där alla ålderskategorier är representerade. Här går ca 180 elever från förskoleklass upp till årskurs 6.

Vi är en VFU-skola vilket innebär att vi samarbetar med högskolan och tar emot lärarstudenter i alla verksamheter. Detta är ett viktigt och utvecklande samarbete för oss.

Läsårstider och viktiga datum

Information om läsårstider, skollov samt studiedagar för grundskola och anpassad grundskola hittar du här:

Läsårstider, lov, studiedagar och ledigheter i grundskolan och anpassad grundskola

Stängningsdagar och studiedagar Taheskolan

  • Stängningsdagar fritidshem och skola: 16/8, 22/11, 8/1 och 21/5
  • Övriga studiedagar skola: 18/9 och 5/3

Elevhälsa och likabehandlingsplan

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I skolans samlade elevhälsa finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.

I Taheskolans elevhälsoteam ingår:

  • rektor
  • biträdande rektorer
  • specialpedagog
  • speciallärare
  • skolsköterska
  • kurator

Kontaktuppgifter till skolans elevhälsoteam hittar du under fliken Kontakta oss.

Läs mer om Elevhälsa och trygghet

Inflytande och samarbete

Vi har elevråd flera gånger per termin som leds av en ansvarig personal. I detta elevråd fattar vi beslut tillsammans med elevrepresentanter från alla klasser. Dessa beslut är förankrade i klasserna genom klassråden som hålls veckan innan elevrådet. Vi har dessutom biblioteksråd och matråd ett par tillfällen varje termin där representanter från varje klass finns med. Biblioteksrådet leds av biblioteksansvarig och matrådet av chefskocken.

Eramus+

I skolans styrdokument är de internationella frågorna en del av skolans uppgifter. Även skolformernas läroplaner beskriver hur ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet. Det internationella perspektivet ska även bidra till att utveckla barn och elevers förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning. Jönköpings kommun är ackrediterade vilket innebär att vi har ett systematiskt, strategiskt och långsiktigt deltagande fram till år 2027. Alla kommunala grundskolor kan ta del av ackrediteringen och våren 2023 anmälde Månsarp och Tahe skolområde sitt intresse. Under hösten 2023 startade vi upp med några internationella projekt och vi ser fram emot fler utbyten och samarbeten fram till år 2027.

Syftet med det internationella arbetet är att elever, pedagoger och personal ska få möjlighet till internationella utbyten för att öppna dörrar till Europa och världen. Internationalisering skapar läsglädje och utvecklar gemenskap, engagemang och nytänkande. Även elevers självförtroende stärks och personliga utveckling möjliggörs genom att lära sig andra språk och få stöd i att utveckla en europeisk och global identitet.

Genom internationalisering får även skolans medarbetare möjlighet att få kompetensutveckling och att stärka sin professionalism. Lärare får tillfälle att se andra skolsystem och andra metoder vilket kan utveckla pedagogiska och administrativa tillvägagångssätt och rektorer kan få intryck och idéer för att utveckla organisationen och verksamheten.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i skolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barn och ungdomar kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och orka med skoldagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barn- och ungdomsåren som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra skolor lagas på plats av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barn och ungdomars behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Läs mer om måltider i förskola och skola Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

​Taheskolan
Målövägen 2
562 42 Taberg

Sjukanmälan sker i Vklass

Kontaktuppgifter till skolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Marcus Mohlin

036-10 35 54

Biträdande rektor

Christina Arvidsson

036-10 21 00

Administratör

Anna Stenman

036-10 38 25

Skolsköterska

Tilda Gustafsson

036-10 39 93

Specialpedagog

Susanne Granberg

036-10 25 97

Kurator

Elvira Pettersson Löfgren

036-10 53 68

Vaktmästare

Bertil Tedefält

036-10 38 50

Skolmåltid

Lisette Olaussson

036-10 38 66

Fritidshem

Senast granskad/publicerad: