Tenhultsskolan F-6

Tenhultsskolan är en F-6 skola som ligger centralt mitt i Tenhults samhälle.

Tenhultsskolan.

På skolan går det ca 530 elever.

Tenhultsskolan ligger mitt inne i Tenhults samhälle. Skolan nås enkelt oavsett om du går, cyklar eller åker bil till skolan.

På våra skola lägger vi mycket kraft på att skapa ett gott och hållbart klimat för både barnen, föräldrarna och vår personal. Vi är måna om att alla barn och föräldrar ska känna förtroende för oss vuxna, ett förtroende som bygger på en ömsesidig respekt och en känsla av att bli tagen på allvar när något viktigt behöver berättas.

För oss är det viktigt att alla barn efter sin egen förmåga ska uppleva lusten och tjusningen i sitt eget lärande på vägen mot kunskapsmålen. Vi utmanar oss själva och våra tankar för att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Vårt skolområde

Vårt skolområde består av två skolor, Tenhultsskolan och Ödestugu skola. Geografiskt är vi belägna i Jönköpings kommuns sydöstra del. Vi har ett ganska stort upptagningsområde som gränsar mot både Vaggeryd och Nässjö kommuner.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i skolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barn och ungdomar kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och orka med skoldagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barn- och ungdomsåren som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra skolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barn och ungdomars behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten

Läs mer om måltider i förskola och skola

Sjukanmälan

Du gör sjukanmälan genom Vklass på dator, genom appen eller genom att ringa 036-10 28 00 och knappa in ditt barns och ditt eget personnummer.

Du måste göra sjukanmälan varje dag barnet är sjukt.

Kontakta oss

Tenhultsskolan
Box 94
Mickels väg 18
561 60 Tenhult

Kontaktuppgifter till skolan

Titel/plats

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Åsa Grahn

036-10 30 68

Biträdande rektor

Anna Larsson


Biträdande rektor åk f-klass–3

Gunilla Cedervall

036-10 30 39

Biträdande rektor

Mattias Hultberg

036-10 22 89

Expedition, skoladministration

Cecilia Berta

036-10 30 50

Specialpedagog, F-3

Ellen Westerberg

036-10 30 49

Speciallärare

Susanne Lövinger


Specialpedagog åk 3–6

Helena Hansson

036-10 30 43

Skolsköterska

Camilla Helleblad

036-10 30 21

Kurator

Nike Mannerhierta

036-10 30 45

Kökschef

Susanne Millback

036-10 56 28

Kontakta oss på fritids

Fritidshem

Telefon

Igelkotten fritidshem (F-1)

036-10 24 04

Räven fritidshem (F-1)

036-10 30 47

Ekorren fritidshem (F-1)

036-10 30 32

Lodjuret fritidshem (2-3)

036-10 30 38

Järven fritidshem (2-3)

036-10 24 03

Björnen fritidshem (4-6)

036-10 30 18


Senast granskad/publicerad: