Läsårstider, lov och ledighet i gymnasieskolan

Här hittar du läsårstider och ledighetsansökan för kommunens gymnasieskolor. När är det skolstart för gymnasiet? Vilken vecka är det sportlov, höstlov eller något annat skollov? När är det skolavslutning?

Se tider under respektive flik.

Läsåret 2023/2024

Höstterminen 2023

 • börjar 21 augusti, 2023
 • slutar 21 december, 2023

Vårterminen 2024

 • börjar 8 januari, 2024
 • slutar 14 juni, 2024

Lovdagar

 • Höstlov: Vecka 44
 • Sportlov: Vecka 7
 • Påsklov: Vecka 14
 • Lovdagar: 10 maj, 7 juni

Läsåret 2024/2025

Höstterminen 2024

 • börjar 19 augusti, 2024
 • slutar 20 december, 2024

Vårterminen 2025

 • börjar 7 januari, 2025
 • slutar 13 juni, 2025

Lovdagar

 • Höstlov: Vecka 44
 • Sportlov: Vecka 7
 • Påsklov: Vecka 16
 • Lovdagar: 2 maj, 30 maj

Läsåret 2025/2026

Höstterminen 2025

 • börjar 19 augusti, 2025
 • slutar 19 december, 2025

Vårterminen 2026

 • börjar 7 januari, 2026
 • slutar 12 juni, 2026

Lovdagar

 • Höstlov: Vecka 44
 • Sportlov: Vecka 7
 • Påsklov: Vecka 15
 • Lovdagar: 15 maj

Ansök om ledighet

Rektorn får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Eleven får i mindre omfattning befrias från vissa undervisningspass eller från annat skolarbete av rektorn.

Regler för ledighet

Gymnasieskolan/anpassad gymnasieskola är en arbetsplats och extra ledighet utöver loven beviljas endast i undantagsfall. Gymnasieskolan/anpassad gymnasieskola är en frivillig skolform, men när en elev väl påbörjat studier på gymnasienivå är närvaro obligatorisk.

Den beviljade ledigheten påverkar den garanterade undervisningstiden och det är elevens ansvar att själv läsa in de moment som kan ha missats under ledigheten.

Vid ansökan om ledighet gäller att ledighetsansökan lämnas i god tid – senast 2 veckor innan eleven vill vara ledig.

Varje ledighetsansökan prövas individuellt.

När du ansöker om ledighet, så tänk på att all frånvaro från skolan, giltig eller ogiltig, påverkar dina möjligheter att prestera efter förmåga i skolan. Upprepad frånvaro leder till rapportering om skolk till CSN, vilket kan leda till att studiebidraget samt eventuellt andra bidrag dras in. Rektor rekommenderar att alla typer av resor eller andra aktiviteter som kräver ledighet äger rum under loven.

Senast granskad/publicerad: