Anlita Kulturskolan för ditt evenemang

Här får du tips om vad Kulturskolan kan erbjuda dig som är i behov av ett kulturinslag eller aktivitet vid till exempel en konferens, en invigning eller annan festlighet.

Våra elever kommer gärna och gör ett framträdande vid ditt evenemang. Vi kan erbjuda musik, dans, drama/teater samt bildskapande. Vi kan även skräddarsy program enligt speciella önskemål, men kan då behöva lite längre framförhållning. Kontakta oss!

KONTAKT

Mikael Winald
Biträdande rektor

Telefon: 036-105601

E-post: mikael.winald@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: