Att gå på Kulturskolan. Vad är Kulturskolan och för vem är Kulturskolan?

Här hittar du information om Kulturskolan, en verksamhet för dig som är 5-20 år. Kulturskolan erbjuder kurser inom musik, sång, dans, drama, bild och film.

Kulturskolan är till för barn och ungdomar från fem år upp till gymnasieåldern. Alla kan delta i kurser på Kulturskolan utifrån sina egna förutsättningar.

Varje år har Kulturskolan öppet hus då du får träffa våra lärare och har möjlighet att prova på.

Kulturskolans linjer

  • Musiklinjen, här kan man lära sig spela instrument, sjunga, delta i musikal, orkester eller kör.
  • Bildlinjen har undervisning i att teckna, måla och forma.
  • Danslinjen erbjuder danslek, dansmix, balett, commercial hiphop, jazzdans och modern nutida dans.
  • På Drama/Teaterlinjen, kan man välja mellan teaterlek, drama, teater och musikteater.
  • På Filmlinjen kan du välja att skapa animerad film eller att filma med kameror.

Kulturskolans lokaler

Kulturskolan bedriver undervisning i Kulturskolans egna lokaler på Tändsticksområdet i Jönköping, på Huskvarna Teater och i Smedbyn. Vi har även undervisning efter skoldagens slut, på en del av kommunens grundskolor.

Kostnad för att delta i undervisningen

Avgiften för undervisning i musik, dans, drama, teater, bild och film är för närvarande 550:-/termin/ämne.

För påbörjad termin debiteras full avgift. 

Kulturskolan garanterar minst tio lektioner/ termin under förutsättning att du själv inte uteblir från lektioner. Om du deltar oregelbundet blir du ändå debiterad full avgift.  Elever som uteblir från lektion 3 veckor utan att meddela oss avslutas, och måste då göra en ny anmälan.

Kör- och ensemble/orkesterverksamheten är öppen för alla elever på Kulturskolan och är avgiftsfri.

Om du deltar i flera ämnen blir kostnaden 550:-/termin/ämne.

Kulturskolans lokaler

Undervisningen bedrivs i Kulturskolans lokaler på tändsticksområdet i Jönköping, på Huskvarna Teater och Smedbyn Huskvarna, samt på flera av kommunens skolor.

Eventuell väntetid att få plats

Vi tar emot anmälningar under hela året. Till en del ämnen kan du få stå på kö en tid. När vi kan erbjuda plats kommer det en kallelse från Kulturskolans lärare.

Platser fördelas under hela läsårets gång.

Kan man delta i flera ämnen på Kulturskolan?

Ja, Du kan delta i flera ämnen. Kostnaden blir då 550:-/termin/ämne.

Hur lång är undervisningstiden?

Undervisningstiden på instrument varierar mellan 20-40 min/vecka.
Undervisningstiden för bild-, film-, dans- och dramagrupper varierar mellan 45 - 90 min/vecka, beroende på ålder och gruppstorlek.

Vilka läsårstider har Kulturskolan?

Kulturskolan följer grundskolans och gymnasiets läsårstider. Studiedagar är inte alltid gemensamma. Är det bara din skola som har studiedag/friluftsdag e. dyl., går Kulturskolans undervisning som vanligt.

Får jag en kallelse till lektion efter juluppehållet?

Nej. Lektionstiden är den samma som tidigare och fortsätter direkt efter lovet.

Senast granskad/publicerad: