Drama- Teaterlinjen på Kultur­skolan

Två teatermasker, en i svart och en i rött.

Här finns information om Kulturskolans Drama- Teaterlinje. Här får du träna och utforska teater och skådespeleri på olika sätt.

På Drama- Teaterlinjen arbetar idag tre drama- och teaterpedagoger med elever mellan 6 och 20 år.
Målen med grupperna är olika men några saker är gemensamt så som att stor vikt läggs vid
drama-teaterövningar för att få så bra gruppdynamik som möjligt eftersom teater är ett lagarbete.
Vi har sett att om man trivs i sin drama/teater/musikteatergrupp tar man också till sig kunskap bättre.

Det är skillnad på drama och teater, enkelt förklarat är det målet i processen som är olika.
I teater är föreställningen målet och det styr också och fördelar innehållet på lektionerna.
Drama handlar om att träna och forska kring teater och skådespeleri och att öva det samspel som är viktigt i föreställningsarbetet.

Till oss är alla välkomna och vi arbetar ständigt med elevens förutsättningar i centrum.

Vi finns på dramaverkstan på Tändsticksområdet och på Huskvarna teater.

Dramalek - från 6 år till årskurs 1

Vi leker och improviserar utifrån sagor och teman.
Vi tränar samspel och kommer att öva på att spela upp för publik.

Drama - årskurs 2-6

Vi övar på vår kreativitet och fantasi i improvisationer och drama- och teaterövningar,
vilket möjliggör att känna sig trygg och kunna utvecklas för att arbeta med ett lättare pjäsarbete och att spela upp för publik.

Musikteater 1 - årskurs 4-7

Vi arbetar pedagogiskt med två ämnen.
Vi bygger en föreställning utifrån manus med inslag av musik och sång.

Inriktning Musikteater 2 - årskurs 7 till gymnasiet

Vi arbetar pedagogiskt med tre ämnen.
Vi bygger en föreställning utifrån manus med inslag av musik, sång och dans.

Inriktning Teater - årskurs 7 till gymnasiet

Vi arbetar med teaterproduktioner i olika format och storlekar utifrån manus.
Drama- och teaterövningar som utvecklar individ och grupp med inriktning på skådespeleri.
Vi har olika grupperingar med tanke på erfarenhet och ålder.

NPF/IF

Två kreativa grupper som vänder sig till dig med NPF och/eller IF. Lektionerna formas efter eleverna som deltar i gruppen, du är välkommen precis som du är! 10 år och uppåt.

Drama och Musik Tisdag 16:00-16:45

Nyfiket testar vi att spela, skapa och sjunga tillsammans. Det blir dramaövningar där fantasi, samarbete och skådespeleri får utvecklas. Sensoriska miljöer, rytmik och berättande är några av sakerna som du kommer få möta på lektionerna.

Drama och Dans Tisdag 17:00-17:45
Vi utforskar med rörelse och fantasi. Drama- och dansövningar med fokus på lek och uttryck. Du är med efter din egna fysiska förmåga.


KONTAKT

Cecilia Fridén
Dramapedagog

E-post: cecilia.friden1@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: