Bleckblås

Här kan du läsa om olika bleckblåsinstrument som du kan lära dig på kulturskolan.

Alla bleckblåsinstrument fungerar på liknande sätt. Man gör ljudet med läpparna och justerar tonhöjden med hjälp av läpparnas muskler. Med 3 ventilers hjälp kan man spela alla toner i skalan.

Du kan välja dessa instrument från årskurs 2.

Trumpet

Trumpet har ett mindre munstycke och spelar oftast melodi i orkestersammanhang.

Kornett

Kornetten klingar likadant som en trumpet men är kortare och lämpar sig bättre för korta armar. Kornetten används mest i Brass Band för att den har ett rundare och mjukare ljud än trumpeten.

Althorn

Althorn har ett något större munstycke och är viktigt i orkestersammanhang för att spela toner mellan trumpet och “grovt” bleckblås. Althornet är den minsta i familjen tubainstrument.

Valthorn

Valthorn är som Althornet ett instrument som är viktigt för att spela melodier mellan trumpet och “grovt” bleckblås. Valthornet är det enda bleckblåsinstrumentet som spelas med vänster hand. Det finns även minivalthorn som är bra att börja på.

Baryton

Baryton eller Euphonium används som ett basinstrument. Baryton har ytterligare lite större munstycke som gör det till ett mycket lämpligt bleckblåsinstrument att börja med.

Trombone

Trombone har inga ventiler alls, utan där ändrar man tonerna genom att föra ett drag fram och tillbaks, tillsammans med läpparnas förmåga att ändra tonhöjden. Trombone används i alla orkestersammanhang där blåsinstrument finns med.

Tuba

Tuba är basen i orkestern och har det största munstycket av bleckblåsinstrumenten. Tuban finns i olika storlekar och man byter efter hand eleven växer.

Dessa instrument finns att hyra hos oss på Kulturskolan.

Senast granskad/publicerad: