Ansök till Komvux

Här kan du ansöka till Komvux. Du kan även läsa om regler för antagning, urval och studieomfattning.

Du kan söka Komvux i Jönköping:

 1. om du är folkbokförd i Jönköpings kommun. Är du folkbokförd i annan kommun tar du kontakt med din hemkommun och söker utbildningen i Jönköping genom den.
 2. från 2:a kalenderhalvåret det år du fyller 20, eller om du har slutfört nationellt program på gymnasieskolan (med slutfört menas; slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis ).
 3. om du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Så här ansöker du till Komvux i Jönköping

Logga in och ansök genom att klicka på den gröna knappen och sedan följa instruktionerna. För att logga in och ansöka behöver du BankID eller mobilt BankID.

Du kan bara söka kurser till närmast kommande studiestart.

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte göra ansökan via vår e-tjänst. För mer information, vänligen vänd dig till Vägledningscentrum:

Vägledningscentrum

Bifoga tidigare betyg

För att din ansökan ska vara komplett måste du alltid bifoga eller skicka in dina tidigare betyg. Du kan antingen bifoga dem digitalt vid ansökan eller skicka in papperskopior till:

Vägledningscentrum
551 89 Jönköping.

Om du har betyg från 1998 eller senare från Vuxenutbildningen i Jönköping, Bäckadalsgymnasiet, Erik Dahlbergsgymnasiet, Per Brahegymnasiet eller Sandagymnasiet behöver du inte bifoga dina betyg.

Prioritera av dina val

Om du söker mer än en kurs eller utbildning måste du prioritera dina val, d.v.s. ange vilken kurs eller utbildning du i första hand vill läsa.

Studieomfattning

För högskoleförberedande gymnasiala kurser är högsta rekommenderade studietakt 20 poäng per vecka.

Antagningsbesked

Du får ett antagningsbesked via e-post senast en vecka innan kursstart.

Följ din ansökan

Du kan följa din ansökan via ditt användarkonto. Dessa statustexter finns för kurserna:

 • Sökt = Ansökan är mottagen
 • Klar för antagning = Ansökan är klar för antagningsprocessen
 • Granskad2 = Ansökan är granskad och klar för antagningsprocessen
 • Ofullständig = Ansökan är granskad och uppgifter saknas, t.ex. betyg. Om ingen komplettering görs så kan du inte antas till kursen.
 • Antagen = Du är antagen till kursen
 • Ej antagen = Du är ej antagen till kursen
 • Reserv = Du står på reservlistan för sökt kurs

Urval

Antagningen grundas på den information och de handlingar du lämnar in i samband med ansökan. Information och handlingar som lämnas in efter sista ansökningsdatum tas inte med i antagningsbeslutet.

Den som söker ansvarar själv för att uppgifter i ansökan och inlämnade handlingar är korrekta.

Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Av 20 kap. 2 § andra stycket skollagen (2010:800) framgår att de som har störst behov av utbildning ska prioriteras. Vid urvalet ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande:

 1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
 2. inte har genomgått utbildning i form av ett nationellt program i gymnasieskolan eller någon utbildning som motsvarar ett sådant program,
 3. är eller riskerar att bli arbetslös,
 4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet,
  eller
 5. behöver utbildningen för planerat yrkesval.

Förordning 2021:96 om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning, Regeringskansliet Länk till annan webbplats.

Utbildning utanför din hemkommun

För dig som inte bor i Jönköping

Om du inte är folkbordförd i Jönköpings kommun ska du skicka ansökan till din hemkommun. Gå in på din hemkommuns webbsida och lämna din ansökan enligt gällande rutiner.

För dig bor i Jönköping och vill studera på Komvux i en annan kommun

Kontakta vägledningscentrum för att mer information.

Vägledningscentrum

KONTAKT

Vägledningscentrum

Besöksadress: Barnarpsgatan 40 i Jönköping

Besökstider: Måndag–torsdag, klockan 11-13

Telefon: 036-10 50 00
Telefontider: Måndag–torsdag, klockan 14-16

E-post: vagledningscentrum@jonkoping.se

Postadress: Vuxenutbildningsenheten, 551 89 Jönköping

Senast granskad/publicerad: