Kartläggning, validering och prövning

Här får du information om hur du kan få dina tidigare erfarenheter och kunskaper bedömda. Och hur du kan göra för att höja ett befintligt betyg.

Validering kan syfta till att få ett intyg inom ett område eller skaffa dig betyg. För att söka validering behöver vi först göra en kartläggning. För dig som vill höja ett redan godkänt betyg i en kurs finns möjlighet att göra en prövning.

Inledande kartläggning och validering

För att påbörja en validering tar du kontakt med oss på Komvux för en inledande kartläggning där vi går igenom dina förkunskaper och din kompetens för att forma ett mål och ett syfte.

Kartläggningen syftar till att ge dig en ökad självinsikt och medvetenhet om dina förmågor, intressen och din potential. Målet är att du ska kunna göra väl underbyggda val till fortsatt studie- och yrkesinriktning. Blir du antagen till att göra en validering bidrar det också till en individuell studieplan som utgår från dina mål, behov och förutsättningar.

Kartläggningen gör du tillsammans med en studie- och yrkesvägledare. Kartläggningen ska bidra till att identifiera områden som du kan söka om att validera.

Validering på Komvux, film från Skolverket Länk till annan webbplats.

Kontakta Vägledningscentrum för en validering

Tag kontakt med oss via telefon, mail eller kom in till Vägledningscentrum:

Vägledningscentrum

Prövning, höj ett befintligt betyg

Prövning är en möjlighet för dig som vill höja ett befintligt godkänt betyg i en kurs.

En prövning kostar 500 kr per kurs.

Hur går det till att göra en prövning?

När du gör en prövning följer du inte någon undervisning utan läser kursen på egen hand utifrån instruktioner som du får i början av prövningsperioden.

Att göra en prövning kan innebära att du gör både skriftliga och muntliga delar. Vissa kurser innehåller även hemuppgifter/laborationer som ska göras under prövningsperioden.

Prövningen avslutas med ett eller flera slutprov i hela kursen. Därefter gör en lärare en bedömning av dina kunskaper i förhållande till alla delar av kursens kunskapskrav och därefter sätta ett betyg.

Vilka kurser kan jag göra prövning i?

Inom vuxenutbildningen i Jönköping kan du göra en prövning i alla de kurser som finns i vårt kursutbud. Vårt kursutbud hittar du under rubrikerna ”Studieförberedande kurser inom vuxenutbildning”, ”Yrkesutbildningar inom vuxenutbildning” och ”Grundläggande vuxenutbildning”. Om du vill göra prövning i en kurs som inte finns med i vårt kursutbud kan du kontakta vuxenutbildningen i en annan kommun.

Vi erbjuder i nuläget inte prövning i moderna språk; arabiska, persiska och somaliska.

Gör din prövning i god tid

Om du ska komplettera med betyg till Antagningsenheten för studier på t.ex. högskolenivå, är det viktigt att tänka på att du måste göra din prövning i god tid innan sista kompletteringsdag.

Prövningsperioder

Kurser på gymnasienivå

Prövningsperiod

Datum

Sista anmälningsdag

1

11 mars - 3 maj

12 februari 2024

2

26 augusti - 4 oktober

5 augusti 2024

Kurser på grundläggande nivå

Prövningsperiod

Datum

Sista anmälningsdag

1

29 januari - 23 februari

11 januari 2023

Kontakta Vägledningscentrum för en prövning

Om du vill anmäla dig till en prövning tar du kontakt med Vägledningscentrum för samtal med en studie- och yrkesvägledare. Efter samtalet fyller ni gemensamt i anmälningsblanketten. 

Boka ett samtal med studie- och yrkesvägledare

Faktura skickas när prövningsperioden startar

I samband med att prövningsperioden startar kommer en faktura att skickas ut med avgiften för den prövning du har anmält dig till.

KONTAKT

Vägledningscentrum

Besöksadress: Barnarpsgatan 40 i Jönköping

Besökstider: Måndag–torsdag, klockan 11-13

Telefon: 036-10 50 00
Telefontider: Måndag–torsdag, klockan 14-16

E-post: vagledningscentrum@jonkoping.se

Postadress: Vuxenutbildningsenheten, 551 89 Jönköping

Senast granskad/publicerad: