Viktigt att tänka på inför dina studier

Här hittar du information om sådant som är viktigt för dig som ska börja studera på Komvux.

Vem kan studera på Komvux?

För att vara behörig att studera på Komvux i Jönköping så behöver du uppfylla följande krav:

 • Du ska ha fyllt 20 år (andra kalenderhalvåret) eller om du har ett studiebevis eller gymnasieexamen sedan tidigare.
 • Du är folkbokförd i Jönköpings kommun.
 • Du saknar kunskaper som utbildningen inom grund- och gymnasieskola syftar till att ge.
 • Du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

För att kunna delta i SFI behöver du dessutom uppfylla följande krav:

 • Du saknar grundläggande kunskaper i svenska språket.

Vägledningssamtal

Vi rekommenderar alla våra blivande komvuxstuderande att boka ett vägledningssamtal med en av våra studie- och yrkesvägledare. I samtalet får du bland annat hjälp med:

 • Att fatta rätt beslut för att välja rätt utbildning utifrån dina förutsättningar och framtida mål.
 • Att ta fram en hållbar studieplanering, dvs. vilka kurser/utbildningar du ska studera och när för att nå ditt yrkesmål.
 • Vad du behöver tänka på inför och under dina studier för att uppnå dina studiemål och/eller mål för vidare studier.

Boka ett vägledningssamtal redan idag:

Boka ett vägledningssamtal

Personlig planering

Det är viktigt att du har en god och hållbar planering som hjälper dig att strukturera upp och avsätta rätt mängd tid för dina studier.

I tabellen nedan presenteras några exempel som kan ge information kring hur mycket tid du behöver avsätta för dina komvuxstudier utifrån olika studietakter i din utbildning.


Klass

Flex

Kurspoäng

Studietakt*

Kurstid
(veckor)

Studietid i skolan (tim/v)

Studietid
hemma

(tim/v)

Studietid hemma

(tim/v)

50 p

25%

10

2,5

2,5

5

50%

5

5

5

10

100%

3

10

10

20100p

25%

20

5

5

10

50%

10

10

10

20

100%

5

20

20

40200p*

25%

40

5

5

10

50%

20

10

10

20

100%

10

20

20

40

* Studietakten i tabellen är ett exempel och kan anpassas utifrån dina förutsättningar och behov.

Planera din ekonomi inför studietiden

Utifrån hur din livssituation ser ut idag samt hur mycket du vill studera kan du behöva planera din försörjning under studietiden. Det finns även möjlighet att få studiemedel från CSN.

Centrala studiestödsnämnden Länk till annan webbplats.

Studievana & digital kompetens

Har du inte haft studier på länge kan du i början av dina studier uppleva lite svårigheter i att hålla upp studietempot och koncentrationen. Då är det viktigt att du hittar en studieteknik som funkar just för dig samt att du fortsätter kämpa vidare och se till att du inte tappar din studiemotivation. Det är även viktigt att besöka skolans handledning och be om lärarens hjälp.

Ska du studera på Flex är det viktigt att du har en god digital kompetens som är tillräcklig för att du ska kunna ta till dig studierna på Komvux. Det är oftast grundläggande IT-kunskaper som krävs, bl.a. en datorvana samt användning av ordbehandlings- och presentationsprogram t.ex. Word och PowerPoint. Vidare behöver du även lära dig att arbeta med skolans digitala lärplattform för att kunna kommunicera med din lärare och andra elever.

Förkunskaper

På Komvux följer vi Skolverkets riktlinjer och regler vad gäller ämnets syfte, mål, innehåll och kunskapskrav. Detta innebär att undervisningen i kurserna följer ett fast och bestämt innehåll utifrån en specifik kunskapsnivå.

Saknar du eller har du glömt grundkunskaperna för utbildningen du studerar kan du uppleva svårigheter att förstå och hänga med i undervisningen. Du kan få hjälp av skolan t.ex. genom en orienteringskurs som du i så fall kan studera parallellt.

Validering och prövning

Du kan validera dina kunskaper och därigenom förkorta din studietid.

Validering, få dina kunskaper och erfarenheter bedömda

Om du har kunskaper som motsvarar kunskapskriterier för ett godkänt betyg i någon kurs kan du göra en prövning efter valideringen.

Prövning, höj dina betyg

Urval på gymnasienivå

Om samtliga behöriga sökande inte kan antas ska ett urval göras i enlighet med skolans 20 kap. 2§. De sökande med störst behov ska antas utifrån att den sökande:

 1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan
 2. inte har genomgått utbildning i form av ett nationellt program i gymnasieskolan eller någon utbildning som motsvarar ett sådant program
 3. är eller riskerar att bli arbetslös
 4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller
 5. behöver utbildningen för planerat yrkesval

Hur funkar betygssättningen?

I filmen som finns länkad här förklarar Skolverket hur betygssättningen går till:

Att sätta betyg, film från Skolverket på YouTube Länk till annan webbplats.

Studiestöd under studietiden

På Central studiestödsnämndens hemsida finns all information om studiefinansiering och studiemedel. Du gör ansökan via webben, se länken.

Centrala studiestödsnämnden, till CSN Länk till annan webbplats.

Tips för att lyckas med dina studier

Tänk på detta:

 • Skaffa kurslitteratur och material i tid
 • Följ din kursplanering och lämna in uppgifter i tid
 • Ha studieaktivitet (närvaro) i kursen för att slippa få ett studieavbrott
 • Hitta din studieteknik (när, var och hur studerar jag bäst?)
 • Besök handledning och studieverkstad på skolan för att få hjälp med dina studier
 • Be om din lärares hjälp, vänta inte för länge!
 • Fråga om extra anpassningar vid behov!
 • Hitta en studiekompis
 • Engagera familj och vänner så att de kan stötta dig under dina studier

Extra anpassningar och stöd i dina studier

Komvuxutbildningen ska anpassas efter dina förutsättningar och individuella behov. Det kan handla om enkla anpassningar såsom att få längre skrivtid på prov och inlämningar, ändring i studietakt eller ha muntliga prov i stället för skriftliga. Det finns även möjlighet att få uppläst kurslitteratur, individuell handledning etc.

För att få extra anpassning och stöd kan du fylla i en blankett. Kontakta Vägledningscentrum för att få blanketten skickad till dig via e-post. Om du redan har påbörjat dina studier kan du istället ta kontakt med din lärare som hjälper dig vidare.

KONTAKT

Vägledningscentrum

Besöksadress: Barnarpsgatan 40 i Jönköping

Besökstider: Måndag–torsdag, klockan 11-13

Telefon: 036-10 50 00
Telefontider: Måndag–torsdag, klockan 14-16

E-post: vagledningscentrum@jonkoping.se

Postadress: Vuxenutbildningsenheten, 551 89 Jönköping

Senast granskad/publicerad: