Ansökningsperioder och studie­starter, gymnasial utbildning för vuxna

Här får du veta när det är kursstart för kurser på gymnasienivå och när du kan ansöka till dem.

Kursstart 2024

Ansökningsperiod 2024

8 januari

27 oktober – 27 november

12 februari

1 december – 8 januari

18 mars

12 januari – 12 februari

22 april

16 februari – 18 mars

27 maj

22 mars – 22 april

12 augusti

26 april – 10 juni

16 september

14 juni – 12 augusti

21 oktober

16 augusti – 16 september

25 november

20 september – 21 oktober

Kursstart 2025

Ansökningsperiod 2025

7 januari

25 oktober – 25 november

KONTAKT

Vägledningscentrum

Besöksadress: Barnarpsgatan 40 i Jönköping

Besökstider: Måndag–torsdag, klockan 11-13

Telefon: 036-10 50 00
Telefontider: Måndag–torsdag, klockan 14-16

E-post: vagledningscentrum@jonkoping.se

Postadress: Vuxenutbildningsenheten, 551 89 Jönköping

Senast granskad/publicerad: