Administratör, vuxenutbildning

Är du duktig på att planera och strukturera saker? Är du noggrann och effektiv? Vill du arbeta i ett administrativt yrke? Då kan utbildningen till administratör vara något för dig!

Utbildningen ger dig kunskaper i bland annat grundläggande företagsekonomi och kommunikation, och förbereder dig för arbete som till exempel administratör, sekreterare, eller assistent.

Utbildningsstart:
Klass: januari och augusti
Flex: Alla kursstarter under året

Ansökningsperiod: Se länken nedanför

Läs mer om ansökningsperioder och studiestarter

Utbildningslängd: 25 veckor

Studieform: Klass och Flex
I utbildningen ingår obligatorisk APL (arbetsplatsförlagt lärande) på 5 veckor

Förutsättningar för att studera på utbildningen:
Kunskaper motsvarande grundläggande svenska/svenska som andraspråk

Viktigt att tänka på: Det är viktigt att närvara vid uppstartsmötet för att få information. Observera även att dagen för kursstart är obligatorisk för alla elever

Har du frågor? Kontakta:

Vägledningscentrum

Utbildningsinnehåll

Kurs

Kurskod

Poäng

Administration 1

ADMADM01

100

Administration 2

ADMADM02

100

Information och kommunikation 1

INFINF01

100

Affärskommunikation

AFFAÄ00S

100

Företagsekonomi 1

FÖRFÖR01

100Totalt

500 poäng


Senast granskad/publicerad: