Försäljning och service, vuxenutbildning

Här finns de kurser inom försäljning och service som du kan läsa inom den kommunala vuxenutbildningen.

För varje kurs kan du se vilken/vilka studieformer som finns

  • Klass (K): starter sker i januari och augusti
  • Flex (F): startar månadsvis (ej juni, juli och december)
    Högskoleförberedande kurser på Flex innehåller alltid minst ett prov som görs på plats. Kurserna innehåller även uppgifter som kräver närvaro på skolan. Du bör räkna med att komma in till skolan minst två till tre gånger per kurs

Du kan läsa mer om studieformer på länken nedan:

Studieformer inom vuxenutbildning

Fristående kurser inom försäljning och service

Kurs

Kurskod

Poäng

Studieform

Administration 1

ADMADM01

100

K, F

Administration 2

ADMADM02

100

K*, F

Administration - specialisering

ADMADM00S

100

F

Affärskommunikation

AFFAFÄ00S

100

K*, F

Branschkunskap inom handel

HANBRA0

100

F

Entreprenörskap

ENTENR0

100

F

Entreprenörskap och företagande

FÖRENT0

100

F

Företagsekonomi 1

FÖRFÖR01

100

K*, F

Företagsekonomi 2

FÖRFÖR02

100

K*, F

Godshantering

GODGOD1

100

F

Handel och hållbar utveckling

HANHAN0

100

F

Handel specialisering

HANHAN00S

100

F

Information och kommunikation 1

INFINF01

100

K*, F

Information och kommunikation 2

INFINF02

100

F

Inköp 1

INKINK01

100

F

Inköp 2

INKINK02

100

F

Ledarskap och organisation

LEDLED0

100

F

Logistik 1

INKLOG01

100

F

Logistik 2

INKLOG02

100

F

Marknadsföring

FÖRMAD0

100

F

Personaladministration

ADMPER0

100

F

Personlig försäljning 1

FÖSPER01

100

F

Personlig försäljning 2

FÖSPER02

100

F

Plocklagerhantering

LAGPLO0

100

F

Praktisk marknadsföring 1

HANPRA01

100

F

Praktisk marknadsföring 2

HANPRA02

100

F

Redovisning 1

FÖRRED01

100

K*, F

Redovisning 2

FÖRRED02

100

F

Servicekunskap 1

FÖSSEV01

100

F

Servicekunskap 2

FÖSSER02

100

F

Transport och spedition

INKTRP0

100

F

Utställningsdesign

UTSUTS01

100

F

*= kan läsas i klass om starten sammanfaller med samma kurs som del av yrkesutbildning

Senast granskad/publicerad: