IT - Data, vuxenutbildning

Här finns de kurser inom IT och data som du kan läsa inom den kommunala vuxenutbildningen.

För varje kurs kan du se vilken/vilka studieformer som finns

  • Flex (F) : starter sker i januari, mars, augusti och oktober
    Högskoleförberedande kurser på Flex innehåller alltid minst ett prov som görs på plats. Kurserna innehåller även uppgifter som kräver närvaro på skolan. Du bör räkna med att komma in till skolan minst två till tre gånger per kurs

Du kan läsa mer om studieformer på länken nedan:

Studieformer inom vuxenutbildning

Har du frågor? Kontakta:

Vägledningscentrum

‌Fristående kurser inom IT-Data

Kurs

Kurskod

Poäng

Studieform

Dator- och nätverksteknik

DAODAC0

100

F

Datorteknik 1a

DAODAT01a

100

F

Datorteknik 1b

DAODAT01b

100

F

Digitalt skapande 1

DIGDIG01

100

F

Grafisk kommunikation 1

GRAGRA01

100

F

Programmering 1

PRRPRR01

100

F

Programmering 2

PRRPRR02

100

F

Webbutveckling 1

WEUWEB01

100

F

Nätverksteknik

NAINAR0

100

F


Senast granskad/publicerad: