Naturvetenskapligt basår

Naturvetenskapligt basår passar dig som behöver fördjupa dina kunskaper för fortsatta studier på högskola eller universitet.

Kurspaketet går på helfart och du studerar alltså på heltid.

Paketet innehåller: Fysik 1a, Fysik 2, Kemi 1, Kemi 2, Biologi 1, Biologi 2, Matematik 3b/c och Matematik 4.

Om du har läst någon av kurserna innan och fått ett godkänt betyg så får du inte läsa om dem utan då kommer en individuell planering göras i samband med kursstart.

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad, vi reserverar oss från att starta utbildningen med för få sökande.

Utbildningslängd: ca 41 veckor

Utbildningsform: Dagtid, klass

Utbildningsstart: 14 augusti

Ansökningsperiod: 23 januari till den 12 juni

Har du frågor? Kontakta:

Vägledningscentrum

Kurser

Kurskod

Kursnamn

Poäng

Fysik 1a

FYSFYS01a

150

Fysik 2

FYSFYS02

100

Kemi 1

KEMKEM01

100

Kemi 2

KEMKEM02

100

Biologi 1

BIOBIO01

100

Biologi 2

BIOBIO02

100

Matematik 3b/c

MATMAT03b/c

100

Matematik 4

MATMAT04

100Totalt

850 poäng


Senast granskad/publicerad: