Samhällsvetenskap, vuxenutbildning

Här finns de kurser inom samhällsvetenskap som du kan läsa inom den kommunala vuxenutbildningen.

För varje kurs kan du se vilken/vilka studieformer som finns

  • Klass (K): starter sker i januari och augusti
  • Flex (F): startar månadsvis (ej juni, juli och december)
    Högskoleförberedande kurser på Flex innehåller alltid minst ett prov som görs på plats. Kurserna innehåller även uppgifter som kräver närvaro på skolan. Du bör räkna med att komma in till skolan minst två till tre gånger per kurs

Du kan läsa mer om studieformerna på länken nedan:

Studieformer inom vuxenutbildning

Har du frågor? Kontakta:

Vägledningscentrum

Fristående kurser inom samhällsvetenskap

Kurs

Kurskod

Poäng

Studieform

Affärsjuridik

JURRAFF0

100

F

Filosofi 1

FIOFIO01

50

F

Filosofi 2

FIOFIO02

50

F

Geografi 1

GEOGEO01

100

F

Geografi 2

GEOGEO02

100

F

Historia 1a1

HISHIS01a1

50

F

Historia 1a2

HISHIS01a2

50

F

Historia 1b

HISHIS01b

100

F

Historia 2a

HISHIS02a

100

F

Historia 2b - kultur

HISHIS02b

100

F

Historia 3

HISHIS03

100

F

Internationell ekonomi

SAMINE0

100

F

Internationella relationer

SAMINR0

100

F

Privatjuridik

JURPRI0

100

F

Psykologi 1

PSKPSY01

50

F

Psykologi 2a

PSKPSY02a

50

F

Psykologi 2b

PSKPSY02b

50

F

Religionskunskap 1

RELREL01

50

F

Religionskunskap 2

RELREL02

50

F

Rätten och samhället

JURRÄT0

100

F

Samhällskunskap 1a1

SAMSAM01a1

50

K, F

Samhällskunskap 1a2

SAMSAM01a2

50

K, F

Samhällskunskap 1b

SAMSAM01b

100

K, F

Samhällskunskap 2

SAMSAM02

100

F

Samhällskunskap 3

SAMSAM03

100

F


Senast granskad/publicerad: