Svenska och övriga språk, vuxenutbildning

Här finns de kurser inom språk och svenska som du kan läsa inom den kommunala vuxenutbildningen.

För varje kurs kan du se vilken/vilka studieformer som finns

  • Klass (K): starter i januari, mars, augusti och oktober
  • Flex (F): startar månadsvis (ej juni, juli och december)
    Högskoleförberedande kurser på Flex innehåller alltid minst ett prov som görs på plats. Kurserna innehåller även uppgifter som kräver närvaro på skolan. Du bör räkna med att komma in till skolan minst två till tre gånger per kurs

    Spanska 1, 2, 3, 4, 5 (F) startar januari, mars, augusti och oktober

Du kan läsa mer om studieformerna på länken nedan:

Studieformer inom vuxenutbildning

OBS!
Svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik på gymnasial nivå bygger på kunskaper från grundskolan/grundläggande nivå eller på föregående kurs inom dessa ämnen.

För att läsa svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik på gymnasial nivå måste du därför ha tidigare kunskaper inom dessa ämnen.

Har du frågor? Kontakta:

Vägledningscentrum

Fristående kurser inom svenska och övriga språk


Kurs

Kurskod

Poäng

Studieform

Engelska 5

ENGENG05

100

K, F

Engelska 6

ENGENG06

100

K, F

Engelska 7

ENGENG07

100

F

Svenska 1

SVESVE01

100

K*, F

Svenska 2

SVESVE02

100

K*, F

Svenska 3

SVESVE03

100

K*, F

Svenska som andraspråk 1

SVASVA01

100

K, F

Svenska som andraspråk 2

SVASVA02

100

K, F

Svenska som andraspråk 3

SVASVA03

100

K, F

Moderna språk 1 (Tyska)

MODDEU01

100

F

Moderna språk 2 (Tyska)

MODDEU02

100

F

Moderna språk 3 (Tyska)

MODDEU03

100

F

Moderna språk 4 (Tyska)

MODDEU04

100

F

Moderna språk 5 (Tyska)

MODDEU05

100

F

Moderna språk 1 (Franska)

MODFRA01

100

F

Moderna språk 2 (Franska)

MODFRA02

100

F

Moderna språk 3 (Franska)

MODFRA03

100

F

Moderna språk 4 (Franska)

MODFRA04

100

F

Moderna språk 5 (Franska)

MODFRA05

100

F

Moderna språk 1 (Spanska)

MODSPA01

100

F

Moderna språk 2 (Spanska)

MODSPA02

100

F

Moderna språk 3 (Spanska)

MODSPA03

100

F

Moderna språk 4 (Spanska)

MODSPA04

100

F

Moderna språk 5 (Spanska)

MODSPA05

100

F

Moderna språk 1 (Italienska)

MODITA01

100

F

Moderna språk 2 (Italienska)

MODITA02

100

F

Moderna språk 3 (Italienska)

MODITA03

100

F

Moderna språk 4 (Italienska)

MODITA04

100

F

Litteratur

SVELIT0

100

F

Retorik

SVERET0

100

F

Skrivande

SVESKR0

100

F

* = klass starter sker i januari och augusti

Senast granskad/publicerad: